Till innehåll på sidan

Att leda i pandemin, del två

Publicerad 2021-04-27

När vardagen plötsligt ställs på ända och man får många nya utmaningar, kan det vara både svårt och utvecklande att vara ledare. I den här artikelserien delar några chefer inom KTH med sig av sina egna tankar och erfarenheter från året som gått.

”Den största förlusten har varit att inte kunna träffa studenterna”

Kerstin Forsberg är ansvarig för masterprogrammet Kemiteknik för energi och miljö på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).

Porträttbild: En kvinna framför ett vattenfall
Kerstin Forsberg, foto: privat

På grund av pandemins oförutsägbara natur har riktlinjer ofta kommit med kort varsel, vilket har varit en av flera utmaningar i Kerstin Forsbergs arbete.

– Som programansvarig har utmaningen här varit att förmedla information, och koordinera aktiviteter för att uppfylla riktlinjer. Den största förlusten har varit att inte kunna träffa studenterna. Mycket går förlorat i det digitala formatet. Det kan vara svårare att få studenterna att ställa frågor och att få till diskussion i större grupper, säger hon.

Alla studenter förväntar sig en högklassig utbildning. På masterprogrammen finns dessutom många internationella studenter som i flera fall betalat dyra studieavgifter för sin utbildning. Ytterligare en utmaning är att programmet innehåller många moment som vanligtvis kräver tillgång till labbsalar.

– Här har lärarna dragit ett stort lass. De har haft en mycket stor utmaning att på kort tid lägga om undervisningen, inklusive laborationer, till det digitala formatet – och samtidigt sett till att säkerställa bibehållen kvalitet.

När distansundervisningen infördes på KTH trodde Kerstin Forsberg att det skulle gå snabbare att återgå till det normala, men situationen har hon tålmodigt stegvis fått acceptera. Det finns flera saker att ta med sig när pandemin väl är över.

– Till exempel hur viktigt det personliga mötet med studenterna är, men även alla nya verktyg och metoder som finns för att kunna undervisa på distans. Och vetskapen om vilka fantastiska lärare vi har med sina enorma engagemang. Jag ser verkligen fram emot att träffa mina kollegor på KTH igen.

Text: Kenneth Carlsson

”Pandemin har inneburit en chans att identifiera processer som vi behöver förtydliga"

Anders Blomqvist är infrastruktur- och inköpsansvarig på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).

Porträttbild: Man i skägg och vit tröja framför en tegelvägg.
Anders Blomqvist, foto: privat

Hur är det att leda din arbetsgrupp under rådande omständigheter?

– Jag tycker det fungerar bra nu. Inledningsvis var det förstås en omställning för alla. I början behövde vi lösa många akuta saker, sedan har vi kunnat arbeta mer med att säkerställa arbetsprocesser etc. Jag trodde länge att krisen skulle bli kortvarig. Jag undrar hur vi hade agerat om vi vetat från början att detta skulle pågå i över ett år?

Anders Blomqvist ansvarar bland annat för vaktmästeriet. Delar av hans arbetsgrupp har behövt vara på campus under den här perioden. Det har varit nödvändigt då regelbunden tillsyn av lokaler, postgång m.m. behöver utföras även om många kollegor arbetar hemifrån.

– Det har sina utmaningar förstås. Det är viktigt att värna om de anställdas arbetsmiljö ur båda perspektiven, hemarbete och en arbetsplats där färre är på plats. Vi har som rutin att man delger varandra när man kommer till kontoret och när man går så att vi vet att alla är ok. Vi har även mer regelbundna möten i Zoom nu när vi inte ses i korridoren längre.

Gruppen har fått en del nya arbetsuppgifter då de som arbetar hemifrån har kunnat nyttja att det finns personer på plats som kan printa, scanna, öppna inkommen post samt kolla upp saker.

– Alla har hanterat omställningen till rådande situation jättebra. Vi har ett kreativt förhållningssätt till situationen och har passat på att genomföra vissa lokalförbättringar som hade varit svårare att utföra med alla på plats, såsom golvunderhåll och installation av ny AV-teknik.

Viktiga lärdomar från året som varit?

– Pandemin har inneburit en chans att identifiera processer som vi behöver förtydliga. Det är förstås lättare att ställa en snabb fråga så man kommer vidare i sitt ärende genom att sticka in huvudet till kollegan eller chefen i rummet bredvid. Vi har tagit chansen att jobba på arbetssätt, rutiner och gemensam problemlösning.

När det kommer till att nyttja de möjligheter och den teknik vi har för distans- och videomöten märktes det tidigare att många valde bort det av oro för att tekniken skulle strula eller att det skulle vara svårt.

- Det känns som den ”teknikrädslan” helt har försvunnit. Jag tror på fler hybridmöten framöver. Det ökar även hela organisationens flexibilitet.”

Text: Josefin Backman

Tidigare artikel i serien: Att leda i pandemin, del ett  - intervjuer med Maria Haglund, chef för KTHB samt Carl-Mikael Zetterling, avdelningschef inom EECS.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-04-27