Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brysselbesök gav viktiga insikter

Personer utanför byggnad
Från KTH reste sex forskare tillsammans med en forskningsrådgivare från RSO till Bryssel för "EU-kursen". Foto: privat
Publicerad 2022-12-20

I november genomfördes den första ”EU-kursen” för Stockholm trio där universitetsalliansens Brysselkontor stod värd för 18 forskare från de tre lärosätena. Från KTH reste sex forskare tillsammans med en forskningsrådgivare från RSO. Här berättar några av forskarna om sitt deltagande.

Målet med EU-kursen är att forskarna med ökad kunskap och förståelse för EU:s forskningspolitik ska kunna öka sitt eget engagemang och deltagande på EU-nivå. Det kan innebära att söka EU-medel, eller att delta i exempelvis expertgrupper eller som utvärderare.

Under programmets tre dagar träffade deltagarna flera svenska representanter, besökte EU-kommissionen och Stockholmregionens EU-kontor. De deltog även i en workshop på Ghents universitet.

Kursen har tagits väl emot av deltagarna och redan nu undersöks möjligheterna att genomföra kursen igen till hösten.

Tre KTH-deltagare om EU-kursen:

Man tittar leende in i kameran
Martin Edin Grimheden deltog i kursen. Foto: privat

Martin Edin Grimheden, prefekt på Institutionen för Maskinkonstruktion, ITM-skolan

Vilka var dina förväntningar på kursen?
– Jag såg fram emot att lära mig mer om hur hela systemet funkar och vilken strategi som fanns från KTH:s och Stockholm trios sida för att öka engagemanget i Bryssel. Jag ville även veta mer om den lokala närvaron, och hur samspelet ser ut mellan de olika aktörerna på plats.

Hur var kursen?
– Den var toppen. Det var en lagom stor grupp för att hinna lära känna de flesta, och väldigt roligt att jobba med personer från de andra lärosätena. Oerhört kunniga och erfarna personer som bland annat jobbade på Stockholm trios Brysselkontor, men även de som bjöds in som talare, exempelvis från konsulatet och från andra lärosäten.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
– Det är lätt att vara efterklok, och tänka att man borde gjort det på ett annat sätt från början. Men i min roll som prefekt på institutionen har jag redan börjat etablera en grupp yngre forskare med potential. Jag tänker att en samlad grupp tillsammans kan växa inom området, och få ett mer riktat stöd från institutionen, RSO, Stockholm trio, samt få ett tydligt uppdrag i att utöka institutionens medverkan på EU-nivå.

Man tittar in i kameran
Hjalmar Brismar tog med sig många erfarenheter från Bryssel. Foto: privat

Hjalmar Brismar, professor I Biologisk fysik, institutionen för Tillämpad Fysik, SCI-skolan

Varför ville du delta?
– Av flera anledningar egentligen, men jag ville bland annat se hur vi som Stockholm trio kan använda våra styrkor i EU-sammanhang. Jag ville också få mer egen kunskap och inspiration för att sätta samman konsortium och mer framgångsrikt söka och få finansiering från EU-program.

Hur var kursen?
– Mycket bra och det var stimulerande att träffa de andra deltagarna med ingångar från andra discipliner och att lyssna på föreläsningarna. Kursen blev en ögonöppnare för insikter om hur politiken bakom EU:s utlysningar går till och vad som görs för att formulera och utforma olika initiativ och vikten av att vi jobbar för att påverka kommande EU-utlysningar. Det blir ett nytt sätt att tänka framåt.

Vad tar du med dig från kursdagarna?
– Det mest angripliga var besöket på Ghents universitet, där vi hade en gruppövning tillsammans med deras Research Office, där vi tittade på en EU-utlysning och simulerade en process om att skapa en ansökan runt en utlysning. Kvaliteten och professionalismen var imponerande hög. Jag hade en mycket givande diskussion som handlade om det politiska instrumentet som påverkar hur man ska formulera ett projekt. Jag fick också med mig ett nytt sätt att läsa utlysningar och vad jag skall söka efter i texten.

Kvinna tittar in i kameran
Kursen var en ögonöppnare enligt Agnieszka Zalejska – Jonsson. Foto: privat.

Agnieszka Zalejska – Jonsson, Universitetslektor vid institutionen för Fastigheter och byggande, ABE-skolan

Varför ville du delta?
– Jag vill få en bättre förståelse kring EU-frågor och hur jag kan vara mer aktiv internationellt. Jag är även nyfiken och intresserad av Horisont Europa och hur dess finansieringsmöjligheter ser ut och få en bättre förståelse för arbetet.

Hur var kursen?
– Det var tre väldigt intensiva dagar. Men även ögonöppnande, kring hur man kan jobba mer strategiskt och vikten av att bredda forskningsområdet. Även den förberedande workshopen hos RSO och träffarna med hela Stockholm trio har varit väldigt givande och intressant.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
– Bland annat att man kan vara en mer aktiv länk på ett strategiskt plan, både när man jobbar mellan olika universitet och även inom den egna forskningen på KTH. Och hur viktigt det är att förstå internationella strategier och hur de påverkar oss, samt hur vi kan vara delaktiga i besluten och vara mer aktiva. Det är viktigt att sträcka oss utanför vår komfortzon för att bidra med olika perspektiv mellan olika discipliner och bygga nödvändiga broar.

Stockholm trio

Stockholm trio är en universitetsallians mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Ett av målen med samarbetet är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa.

Fördjupad information om Stockholm trio.

Är du forskare och intresserad av att få veta mer/är intresserad av att delta vid eventuella kommande kurstillfällen. Kontakta Jenny Wanselius  vid RSO.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-12-20