Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Canvaskurser för KTH:s forskare

screenshot with facts about communication from canvas course
Såhär ser inledningen av KTH:s canvaskurs om kommunikation ut. Syftet med kursutbildningarna är att skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet. Samverkansledarutbildningen riktar sig till intresserade forskare och ledare för större strategiska forskningsinitiativ på KTH. Illustration: Louise Gustafsson
Publicerad 2021-10-25

Nu erbjuds KTH:s forskare att delta i canvaskurser för att utvecklas i sin yrkesroll. Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, berättar varför KTH väljer att satsa stort på medarbetarutbildningen.

Hur skulle du beskriva syftet med KTH:s canvaskurser?
– Forskare, inte minst ledare för forskningssamarbeten med flera parter, måste vara kunniga inom ett flertal ämnen som vanligtvis inte ingår i den ordinarie forskarutbildningen. Som ansvarig för exempelvis centrum, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram eller stora EU-projekt behövs bland annat kunskap inom områden som immaterialrätt, etik, datahantering och kommunikation.

Annika Stensson Trigell porträttbild
Annika Stensson Trigell, KTH:s vicerektor för forskning

Sedan 2019 har Avdelningen för Forskningsstöd (Research Support Office) anordnat kompetensseminarier kring de här frågorna – seminarier som skräddarsytts för KTH:s forskare och ledare för forskningssamverkan.
– Våra forskare är mycket upptagna och ofta behövs kunskapen i vissa faser, exempelvis under uppbyggnaden av en centrumbildning. Därför har vi nu vidareutvecklat innehållet i flera av kompetensseminarierna och gjort dem till onlinekurser, säger Annika Stensson Trigell.

Canvaskurserna är en betydande kompetenssatsning – varför har KTH valt att satsa på kursprojektet?
– Genom att göra kurserna lättillgängliga för våra forskare när kunskapen verkligen behövs så hoppas vi att fler ska delta. Syftet är också att ledare för forskningssamarbeten ska kunna lära av exempel från andra samverkansledare, och även få reda på vilka personer inom KTH:s forskningsstöd som kan svara på frågor.

– Många av våra forskare kommer dessutom från andra länder och känner kanske inte till svensk lagstiftning, regler och förordningar som en KTH-forskare behöver känna till. Den sortens kunskap behöver också hållas aktuell, så tanken är att alla enkelt ska kunna uppdatera sig inom området, säger Annika Stensson Trigell.

Vilka är dina förhoppningar inför framtiden gällande canvaskurserna på KTH?
– Att kunna stötta forskarna bättre genom att göra kunskapen lättillgänglig. Tanken är att i framtiden kunna lägga till kursmoduler, beroende på vilka behov som finns. Vi vill både underlätta för forskare som tar rollerna som ledare för forskningssamarbeten och långsiktigt öka kvaliteten på KTH:s forskningssamverkan.
– Samtidigt effektiviserar vi stödet, så forskarna ska få mer tid till forskning.

Katarina Ahlfort
Foto: KTH

Fakta om KTH:s interna canvaskurser

 • Research Support Office, RSO, har fått i uppdrag av vicerektor för forskning att utveckla en samverkansledarutbildning för ledare för större och/eller strategiska forskningsinitiativ på KTH.
 • Kurserna är även öppna för forskare och doktorander som är intresserade av att leda forskningssamarbeten i framtiden.
 • Syftet med kursutbildningen är öka kunskapen inom ett antal relevanta sakområden, samt skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet.
 • Färdiga kurser:
  •IP management
  • Data Management and Open Science
  • Communication
 • Kurser under production till 2022:
  • Research and research collaboration for Agenda 2030
  • Ethics
 • Länkar till canvaskurser
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-10-25