Till innehåll på sidan

En mer användarvänlig grafisk profil

KTH:s logotype mot olika bakgrunder
Publicerad 2023-09-25

KTH får nu en uppdaterad grafisk profil som är mer flexibel, enhetlig och bättre anpassad till digitala kanaler. Revideringen är resultatet av ett givande samarbete med medarbetare från olika delar av verksamheten.

Porträttbild på två kvinnor med långt mellanblont hår.
Tove Guldbrand och Malin Modig. Foto: KTH.

Malin Modig och Tove Guldbrand på kommunikationsavdelningen har lett arbetet med att uppdatera den grafiska profilen.

Digital tillgänglighet och flexibilitet har varit ledorden under arbetets gång.

– De digitala kanalerna spelar en allt viktigare roll i KTH:s kommunikation, vilket ställer krav på att den grafiska profilen är tillgänglig enligt de lagkrav som finns. En annan viktig aspekt är att de olika grafiska elementen ska vara lätta att använda i många olika sammanhang, säger Malin Modig.

Tove Guldbrand tillägger:

– Nu har vi en och samma grafiska profil för allt, oavsett om det handlar om en profilprodukt, trycksak eller film. Tidigare kunde det skilja sig åt.

Tove Guldbrand och Malin Modig är nöjda med resultatet och framhåller att den grafiska profilen nu erbjuder fler möjligheter till användning.

Fokus har hela tiden legat på verksamhetens behov av förändring i den grafiska formen och många medarbetare har haft möjlighet att komma med inspel under arbetets gång.

– Vi har lyssnat in önskemål från organisationen och försökt tillgodose dem i samarbete med KTH:s upphandlade leverantör för innehållsproduktion, säger Tove Guldbrand.

Uppdaterade grafiska element

– Bakgrundsplattan bakom logotypen är borttagen för att få en mer flexibel och enhetlig profil. KTH:s profilfärger och linjemönster har också reviderats. Dessutom har vi sett över licenskostnaderna för typsnitt och ersatt typsnitt med gratisfonter, säger Malin Modig.

Den uppdaterade grafiska profilen kommer att införas successivt.

– Material med den gamla formen och logotypen kan fortfarande användas. KTH har fram till 200-års jubileet 2027 på sig att gradvis fasa ut den gamla grafiska profilen, säger Tove Guldbrand.

Malin Modig konstaterar avslutningsvis:

– Från och med nu vill vi att alla använder de nya mallarna. Sprid gärna detta till kollegor och kom ihåg att byta ut mailsignaturen mot den uppdaterade!

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-09-25