Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Enkät om den digitala arbetsplatsen

En kaffekopp framför en bildskärm med många ansikten i möte.
Hur det varit att arbeta digitalt på distans kartläggs med hjälp av en enkät. (Foto: Chris Montgomery)
Publicerad 2021-06-14

Hallå där, Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering. Det har gått ut en enkät till samtliga anställda om den digitala arbetsmiljön under pandemin. Varför då?

– I mitt uppdrag som vicerektor för digitalisering har jag i uppdrag att kartlägga den digitala arbetsplatsens alla aspekter för att få ett kunskapsunderlag för att stödja de beslut som fattas om KTH:s strategiska utveckling kopplat till digitalisering.

Man med skäggstubb.
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering.

– Vi har nu i 15 månader levt med de begränsningar som pandemin medfört och inför en förestående återgång till arbetsplatsen har vi en unik möjlighet just nu att kartlägga hur alla anställda i alla roller upplevt den digitala arbetsplatsen i hemmet. Den möjligheten har vi nu, men situationen ser förmodligen helt annorlunda ut i höst.

Vad är syftet?
– Vi är ett universitet, vi vill fatta beslut om hur vi ska ha det i framtiden på en gedigen kunskapsgrund. Just nu florerar många uppfattningar om vad som är bra och dåligt kopplat till den digitala arbetsplatsen i hemmet, men vet vi egentligen hur det ser ut? Vet vi egentligen vad medarbetarna skulle behöva för att må bra och vara produktiva i sitt arbete? Denna studie ger unika möjligheter att bygga en sådan förståelse.

Varför ska jag som anställd svara på enkäten?
– Genom att svara på enkäten så bidrar du till KTH:s utveckling och säkerställer att din röst görs hörd i att bygga förståelse av vad under den senaste tidens förutsättningar som har fungerat bra och som kanske fortsatt behöver stödjas och vilka digitala utvecklingsbehov vi ser inför framtiden.

Hur ska resultatet användas och när kommer det?

– Resultaten ska användas som ett underlag inför ledningens strategiska diskussioner om digitaliseringen och dess vidare utveckling. I slutet av augusti presenteras resultaten för ledningen.

Enkäten skickades ut den 10 juni från adressen kthsurvey@kth.se och med ämnesraden ”Vad tycker du om att arbeta på distans? How do you feel about working remotely?”

Om cirka en vecka kommer även en enkät att gå ut till lärare vid KTH om deras arbetssituation.

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-14