Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Envishet och ödmjukhet gav framgång

Porträttfoto: medelålders man framför tre fioler som hänger på en vägg.
Viggo Kann är också medlem i KTH:s Akademiska Kapell och har spelat vid många tidigare prisceremonier. Foto: privat.
Publicerad 2021-03-05

Att jobba med JML-frågor med studenter är inte alltid så lätt. Det har Viggo Kann, professor och kursansvarig på EECS fått erfara. Genom ihärdigt utvecklingsarbete med JML-momentet inom en av skolans utbildningar lyckades han vända motgång till framgång.

År 2020 mottog Viggo Kann  Rektors jämställdhets- och mångfaldspris för sitt arbete.

Viggo Kann om att få priset:

– Det visar att även vanliga lärare kan göra skillnad. Man behöver inte vara expert inom JML-området för att göra något betydelsefullt för studenterna.

För sex år sedan införde Viggo Kann ett JML-seminarium inom den programsammanhållande kursen på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Bakgrunden till beslutet var önskemål från studenter om att ta in frågor om jämlikhet och inkludering i utbildningen. Orsaken var att de såg att det fanns problem på programmet med studenter som uttryckte sig nedsättande, bland annat i forum på nätet.

– För att förbättra arbetsmiljön blev det viktigt att ta in det här momentet i kursen, säger Viggo Kann.

Möttes först av kritik

När JML-seminariet gavs för andra gången 2018 möttes det av starka reaktioner bland en del studenter. De ansåg att momentet var ett utslag av politisk korrekthet och inte hörde hemma i en teknisk utbildning. Missnöjet spreds via sociala medier och blev uppmärksammat utanför KTH på olika sätt.

– Uppståndelsen där och då visar att det är värdefullt att arbeta med JML-frågor, men att det är viktigt hur man formulerar reflektionsfrågorna och utformar innehållet.

Det måste vara inkluderande både för dem som skulle kunna bli provocerade och för dem som tillhör en minoritetsgrupp, menar Viggo Kann, samt behöver koppla till studenternas studievardag och framtida yrkesliv.

Utvecklade JML-seminariet

Under senare tid har Viggo Kann själv fördjupat sig inom JML-området genom att gå den högskolepedagogiska kursen ”Genusforskning och jämställdhet i teknisk utbildning” (LH 225V) . Inom ramen för kursen utvecklade och förfinade han seminarieupplägget. Han fick även värdefull återkoppling från andra kollegor som gick kursen.

Därefter lät han en studentpanel tycka till om seminarietinnehållet för att ytterligare finslipa det.

Erfarenheterna från det senaste JML-seminariet är att dessa frågor inte alls möttes av samma motstånd som tidigare, konstaterar Viggo Kann. Studenterna skrev både väldigt bra reflektioner och förde bra diskussioner under själva seminariet.

Vad får studenterna med sig av kursens JML-moment?

– Jag hoppas de blir varse att JML-frågorna är viktiga, både för att främja ett gott studieklimat på KTH och även senare i yrkeslivet. Många kommer ha ledande positioner i framtiden. Då är det viktigt att inte orsaka diskriminering av obetänksamhet samt förstå hur man skapar en välfungerande arbetsgrupp.

Text: Marianne Norén

Prismotiveringen

Det är inte ovanligt att förändringsarbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor möter starka reaktioner. Med nyfikenhet och tålamod har professor Viggo Kann sett dessa reaktioner som en möjlighet till egen kompetensutveckling och sedan verkat för att förhöja kvaliteten i ett integrerat JML-moment. Han har som kursledare för den programsammanhållande kursen på Datateknik integrerat ett JML-moment som har gett studenterna möjlighet att reflektera över ojämställdhet och ojämlikhet i samhället. Han visar prov på en uthållighet och envishet som är nödvändig för att kunna agera som förändringsagent.

Om Rektors jämställdhets- och mångfaldspris till anställd

Sedan 1999 delas Rektors jämställdhets- och mångfaldspris ut till anställd. Priset är på 10 000 kronor och tilldelas anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt främjat arbetsmiljö/utbildning/forskning i syfte att utveckla KTH som organisation.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-03-05