Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ergonomi - en stötesten vid hemarbete

Man tittar ut genom fönster.
Att arbeta hemifrån är lockande för många - enligt en KTH-enkät om den digitala arbetsplatsen. (Foto: Unsplash)
Publicerad 2021-09-24

Hallå där, Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH. Det gjordes en enkät om att arbeta hemifrån under pandemin på försommaren. Vad blev resultatet?

– Syftet med den aktuella enkätstudien är att få en allmän bild av den digitala arbetsmiljön och hur det är att arbeta på distans som anställd på KTH. Vi ville skapa en kunskapsbank inför beslut hur KTH ska arrangera arbetet framöver och vilka potentiella förändringar som krävs.

Frågan debatteras just nu på många håll i samhället och som jag lyfte i mitt senaste inlägg i vicerektorsbloggen .

Vad var mest slående?

– Att de som generellt är mest nöjda med att arbeta på distans är kvinnor och de som uppskattar det minst var personer som är 30 år eller yngre.

– De största fördelarna, enligt enkätsvaren, med att arbeta på distans är en ökad flexibilitet, mer tid över till annat, bättre möjlighet att arbeta ostört och att slippa pendla till och från arbetsplatsen. De största nackdelarna med att arbeta på distans var utebliven social kontakt, isolering/känsla av ensamhet, mindre kreativitet, svårare att dra gränsen mellan arbete och privatliv och bristande ergonomi.

Enkäten gick ut till KTH:s anställda, cirka 5000, och närmare 1 300 svarade. Hur mycket kan man läsa in i resultatet?

– När enkäten gick ut var det flera andra enkäter som gick ut till våra medarbetare ungefär samtidigt, så jag har en stor förståelse av att en viss enkättrötthet uppstår. Trots det fick vi ändå tillräckligt med svar för att man ska få en temperaturmätare på verksamheten.

Var det något som förvånade dig?

– Det var särskilt intressant att på frågan om hur medarbetarna önskar arbeta i framtiden svarar de flesta att de i viss utsträckning vill arbeta på distans. 

– Jag tyckte också det var intressant att se vilken bristande kunskap som finns om ergonomi och hur man behöver utforma den fysiska arbetsplatsen. Här finns mycket att göra. Och att vi dignar under en ökad mötesflora som en effekt av pandemins hemarbete.

Hur ska detta användas framöver?

– Det är ett viktigt underlag för att diskutera hur vi vill ha det på arbetsplatsen framgent, hur vi vill ha det med närvaro på arbetsplatsen, hur man på bästa sätt kan stödja arbete i hemmet och vilka arbetsmiljökrav vi bör ställa på den digitala arbetsmiljön för att undvika skador och belastningsbesvär.

Resultatet från undersökningen finns att läsa i rapporten  Den digitala arbetsplatsen – hemarbete  .  

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-09-24