Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Föreslagen prorektor om framtiden

Mikael Ljndström framför ett bord med KTH:s logga i vid sidan.
Mikael Lindström, skolchef CBH och prorektorskandidat presenterade sina visioner för KTH. (Foto: Jon Lindhe)
Publicerad 2022-10-25

En tillitbaserad organisation, KTH:s viktiga roll inom hållbar utveckling, utveckla livslångt lärande och att lyfta KTH:s experimentella miljöer.
Det var några av de saker som Mikael Lindström, föreslagen som prorektor, tog upp under sin presentation och sitt hörande.

Inför knappt 80 personer på plats i Alfvén-salen och 110 online redogjorde skolchefen för CBH hur han ser på KTH:s framtid och utveckling samt sin egen roll som prorektor och därmed också rektors ställföreträdare.

– Jag vill bidra med ett tillitsbaserat ledarskap och ett innovativt förtroendeskapande klimat där utgångspunkten är att alla gör sitt bästa, sade han.

Två män bredvid varandra.
Mikael Lindström, föreslagen som prorektor och Anders Söderholm, KTH:s tillträdande rektor. (Foto: Jill Klackenberg)

Mikael Lindström som föreslagits av KTH:s nomineringskommitté har valts ut bland många starka kandidater, enligt Pia Sandvik, ordförande i kommittén. I den omfattande kravlistan ingick bland annat god kännedom om KTH och att sökande skulle vara en väletablerad forskare inom teknik eller naturvetenskap.

Mikael Lindström avslutade sin presentation med att säga:

– Jag hoppas att jag med min erfarenhet och kompetens kan hjälpa Anders och övriga i KTH:s ledning i arbetet med att spetsa KTH:s visioner och röra oss framåt.

 Därefter följde en frågestund med en rad olika frågor kring alltifrån anställningsordning till jämställdhet.
Den 23 november ska styrelsen fatta beslut om prorektor och om allt går enligt plan börjar Mikael Lindström den 1 januari nästa år.

Se Mikael Lindströms presentation

Presentationen och hörandet finns inspelat och går att se på .

Alla medarbetare och studenter är välkomna att skicka in synpunkter på förslaget på ny prorektor. Synpunkterna mejlas till rektorsrekrytering@kth.se  senast den 7 november.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-10-25