Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Peter Dinér samspråkar med två studenter i laboratoriet.
Peter Dinér gillar att vara i kurslaboratoriet och föra diskussioner med studenterna. Foto: Fredrik Persson

Han prisas för gröna laborationer

Publicerad 2019-12-02

Peter Dinér, lektor vid institutionen för kemi på CBH-skolan är mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2019. Han får utmärkelsen bland annat för att ha inkluderat och integrerat konceptet grön kemi och hållbar utveckling i de laborativa kursmomenten. Det arbetet har även resulterat i vetenskapliga publikationer i pedagogiska tidskrifter.

Peter Dinér om utmärkelsen:

– Att får den här utmärkelsen för mitt pedagogiska arbete är väldigt roligt och jag känner mig mycket stolt. Det händer ju inte så ofta att man som lärare blir uppskattad på det här sättet, och uppmärksammad för sin utveckling av undervisningen. Det ger en massa extra energi för en tid framöver.

Konceptet grön kemi i laborationerna

– Grön kemi innebär i korthet att utföra laborationer enligt de ”tolv principerna för grön kemi” som säkerställer att det genereras så lite restprodukter och annan miljöpåverkan som möjligt. Det kan exemplifieras med att minska energiförbrukningen genom att t.ex. minimera användningen av värmning och kylning i vissa laborationer, användning av katalysatorer eller att inte använda farliga kemikalier i onödan, säger Peter Dinér.

Utvecklingsarbetet av nya gröna experiment har drivits framåt tillsammans med doktorander och studenter. Peter Dinér beskriver ett projekt där en grupp studenter använde grön kemi i sitt examensarbete för att göra syntesen av lidokain (ett lokalbedövande ämne) grönare. Studenternas arbete dokumenterades samtidigt som de utvärderade själva metoden i sig och därefter medverkade studenterna i att införa grön kemi som koncept i de ordinarie laboratoriemomenten på grundutbildningen. Två metaperspektiv anlades således i examensarbetet, vilka i sin tur bidrog till utvecklingen av laborationskursen.

– Redan under första året på grundutbildningen får studenterna numera öva sig i det här tillvägagångssättet vid laborationerna. På så sätt blir grön kemi ett naturligt tankesätt för dem redan tidigt i utbildningen, berättar Peter Dinér.

Peter Dinér framför ett fönster i föreläsningssalen.
Peter Dinér tycker att det är viktigt att våga testa sig fram lite när det gäller att använda digitala verktyg i undervisningen. Det är en process att komma fram till vad som fungerar bra. Foto: Fredrik Persson

Digitaliserade undervisningsmetoder

Peter Dinér har använt flera digitala verktyg i undervisningen och har utvecklat kurssidorna i Canvas med en klar och tydlig struktur över varje kurs, samt jobbat med frågequizar och videofilmer för de praktiska momenten i kurserna. Dessutom har han frångått att skriva på tavlan utan använder istället en Ipad och projicerar bilden med hjälp av en projektor. Man ska dock komma, ihåg säger Peter Dinér att digitala verktyg, som exempelvis Canvas och dylikt, enbart är redskap för undervisningen och att man ska använda det som passar bäst för ändamålet.

Viktigast i rollen som lärare

Peter Dinér framhåller följande:

– För mig är det angeläget att visa studenterna mitt engagemang genom att regelbundet närvara i kurslaboratoriet, och inte enbart ge föreläsningar. Det är också viktigt att engagera och motivera laboratorieassistenterna, eftersom de utför en betydelsefull del av de experimentella momenten som är viktiga för förståelsen. Vidare bör kursen ha en tydlig struktur så att studenterna förstår vad som förväntas av dem.

KTH har generellt ambitiösa och bra studenter, tycker Peter Dinér, vilket både underlättar undervisningen och gör det roligt att arbeta tillsammans med dem.

– Jag tycker det är roligt att undervisa och satsar därför på att det ska bli bra, säger han avslutningsvis och citerar Rickard Feynman, Nobelpristagare i fysik, “Don't think about what you want to be, but what you want to do”.
 

Text: Marianne Norén

Prismotiveringen

"Peter Dinér, universitetslektor vid institutionen för kemi, CBH, kombinerar på ett kreativt sätt traditionella och digitaliserade undervisningsmetoder med ett engagemang för utbildningen som är mycket eftersträvansvärt bland KTH:s lärare.

Peters förmåga att utvecklar pedagogiken också i den laborativa undervisningen har lett till att koncept som grön kemi och hållbar utveckling inkluderas och integreras i befintliga laborativa kurser som naturliga delar av dem. Detta arbete har även lett till flera vetenskapliga publikationer i pedagogiska tidskrifter.

Peter är en mycket värdig mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2019."

Profilsida för Peter Dinér

Fakta om KTH:s Pedagogiska pris 2019

Till lärare som gjort stora insatser för att höja kvaliteten på utbildningen vid KTH utdelas två resebidrag om vardera 20 000 kr. Bidraget utdelas för framstående pedagogiska insatser som gynnar studenternas lärande. Medlen är avsedda för resor som främjar mottagarens egen utveckling som akademisk lärare.

Läs mer om KTH:s pedagogiska pris.

Susann Boije, universitetslektorvid institutionen för farkost och flyg på Skola för teknikvetenskap har också till delats KTH:s Pedagogiska pris 2019. Läs artikeln med henne: "Det roliga är att göra det svåra".

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-12-02