Till innehåll på sidan

Hjälp oss förbättra Sveriges utbildningsstatistik

Information från HR-avdelningen på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Publicerad 2020-10-07

Universitetskanslerämbetet vill uppmärksamma KTH:s internationella personal på den enkät som beskrivs nedan. Inloggningsuppgifter har skickats hem med post från Universitetskanslerämbetet till de personer som anses berörda.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB) har skickat hem en enkät till medarbetare på KTH som saknar uppgift om examen på forskarnivå i den nationella statistiken. Syftet med datainsamlingen är att förbättra Sveriges utbildningsstatistik.

Idag saknas uppgift om forskarexamen för många personer som har examen på forskarnivå från ett annat land än Sverige. Det leder till att andelen forskarutbildad personal på landets lärosäten underskattas i statistiken.

SCB och UKÄ genomför därför en enkät för att förbättra statistiken. Enkäten vänder sig till personer som undervisar och/eller forskar vid svenska universitet och högskolor, men som saknar uppgifter om examen på forskarnivå. Det är en kort enkät på högst sex frågor. Inloggningsuppgifter skickas hem per post till respektive person under denna vecka eller nästa. Frågorna finns både på engelska och på svenska.

Om du önskar mer information om studien kan du kontakta Michael Karlsson på SCB, telefon: 010-479 64 eller e-post: michael.karlsson@scb.se

Martin Arleskär HR-avdelningen, GVS

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-10-07