Till innehåll på sidan

Hur påverkas svenska KTH-studenter av Brexit?

Engelska flaggan ovanför en EU-flagga
Publicerad 2021-02-04

Vilka förändringar väntar för studenter på KTH nu när Storbritannien inte längre är med i EU?
Vi frågade Åsa Carlsson, enhetschef för Internationella Relationer på KTH.

– I och med utträdet ur EU har Storbritannien valt att inte medverka i Erasmus+ under programperioden mellan 2021 och 2027. Så för den perioden och framåt är det inte längre möjligt för svenska lärosäten att söka finansiering för studentmobilitet eller för brittiska universitetssamarbeten genom Erasmus+, berättar Åsa Carlsson.

Svenska lärosäten som har pågående projekt i Storbritannien (exempelvis gällande studentmobilitet inom Erasmus+) kommer dock att kunna fullfölja dem.
Och de svenska högskolor och universitet som fick Erasmusmedel beviljade i utlysningen 2020 kommer att kunna genomföra sina mobilitetsprojekt i Storbritannien.

Möjlig förlängning av utbytesstudier

Mobilitetsprojekt inom Erasmus+ är vanligen 24 månader långa, vilket innebär att de projekt som är beviljade i utlysningen 2020 slutar den 31 maj 2022.
Det kommer att finnas möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.

– KTH kommer att ha en dialog med de brittiska partneruniversiteten kring möjlighet att förlänga projekt som beviljades för 2020 i ytterligare ett år, för att kunna fortsätta skicka och ta emot studenter på utbytesstudier till och med den 31 maj 2023, säger Åsa Carlsson.

Från läsåret 2023/2024 kommer det inte längre att vara möjligt för svenska studenter att få Erasmusstipendium för nya utbytesstudier till Storbritannien.

Hur påverkas brittiska studenter som vill läsa ett program på KTH?
– Brittiska studenter som redan har påbörjat en utbildning under höstterminen 2020 eller tidigare behåller sin status och är avgiftsbefriade. Brittiska studenter som ansöker och påbörjar utbildning i Sverige 2021 blir avgiftsskyldiga.
– Det finns möjlighet att ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket för brittiska medborgare som levde i Sverige före och efter årsskiftet 2020/2021. Detta är ytterligare ett sätt att för brittiska studenter att bli avgiftsbefriade .

Kommer KTH-medarbetare fortsatt att kunna erbjudas språkkurser i Storbritannien, som exempelvis i Cambridge?
– Språkkurserna i Cambridge har till viss del finansierats av Erasmus+. Även i det här fallet är det möjligt att förlänga projektet till och med den 31 maj 2023.
– Det är möjligt att KTH i framtiden kommer att kunna erbjuda språkkurser vid universitet i andra länder som ingår i Erasmus+, som exempelvis Irland, tillägger Åsa Carlsson.

Katarina Ahlfort
Foto: Unsplash

Studentvisum och uppehållstillstånd i Storbritannien

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien längre än 6 månader.
För studenter som ska studera i Storbritannien under en kortare tidsperiod än 6 månader krävs inget visum.
Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+.
Studenter som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien behöver ansöka om visum.
Källa: Utbyten.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-02-04