Inför årets lönerevision

Publicerad 2019-06-14

Den partsgemensamma informationen innehåller värdefull information om lönerevisionen 2019 för samtliga medarbetare på KTH.

Den partsgemensamma informationen utarbetas gemensamt av KTH och de fackliga organisationerna och beskriver vad som gäller för alla anställda på KTH, oavsett facklig tillhörighet. Därutöver finns specifik information för respektive facklig organisation för de som är fackligt anslutna.

Den partsgemensamma informationen ger en god bild av lönerevisionsprocessen, vad lönesamtalet kommer att innehålla och hur man bäst förbereder sig för det. Rutinerna i samband med lönerevisionen beskrivs för respektive facklig organisation och det länkas till de dokument som gäller under lönerevisionen 2019, exempelvis de lönekriterier som nu gäller för samtliga medarbetare på KTH. Det sker små justeringar i materialet varje år. Därför är det är viktigt att alltid ta till sig den aktuella informationen.

Partsgemensam information mellan KTH och de fackliga organisationerna avseende lönerevision 2019

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-06-14