Till innehåll på sidan

Juridikprofessor utreder kallelseförfarande

Publicerad 2022-05-24

Mia Rönnmar, professor i civilrätt vid Lunds universitet, har utsetts till utredare av kallelseförfarande till professor vid KTH.

Porträtt på Mia Rönnmar
Mia Rönnmar, professor.

I uppdraget ingår att dels utifrån nationella och KTH:s interna regelverk, se över processen och handläggningen av ett beslut om att kalla en professor, dels övergripande analysera hur KTH har använt kallelseförfarande sedan det infördes år 2011. Detta ska ske i relation till lagstiftning, förarbeten och KTH:s regelverk, såsom anställningsordning och riktlinjer.

Utredaren kommer att lämna rekommendationer till KTH om framtida åtgärder för kallande av professor och eventuella andra närliggande frågor kring läraranställningar.

Utredningen kommer också att användas som underlag för det yttrande som KTH:s styrelse ska lämna till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, med anledning av den anmälan som skickats dit. Nästa ordinarie möte för KTH:s styrelse är 17 juni då förhoppningen är att utredningen ska vara klar.

Mia Rönnmar  är verksam som forskare och lärare i arbetsrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-05-24