Till innehåll på sidan

Konkret samarbete driver UNITE! framåt

Publicerad 2020-10-02

Det internationella universitetsnätverket UNITE! med målet att forma ett framtida Europa-universitet har funnits i ett år nu. Vad har hänt hittills?

– Vi ser hur planerna börjar ta form men har även identifierat utmaningar i både stort som smått, säger Stefan Östlund, vicerektor för internationalisering som tillsammans med rektor ansvarar för KTH:s medverkan.

Porträttfotografi på Stefan Östlund
Stefan Östlund, vicerektor för internationalisering och ansvararig för KTH:s medverkan i UNITE! Foto: Marc Feminia.

Än är det svårt att ge konkreta exempel på faktiska resultat tycker Stefan Östlund, men arbetsgrupperna jobbar på. I dagarna ägde det tredje stormötet rum inom ramen för UNITE!, den här gången i digital form.

Samarbete är nyckeln

– Min syn på UNITE! är konkret, praktisk och verksamhetsinriktad. Modeller som tas fram behöver omsättas i praktisk handling i form av konkreta pilotprojekt, så att vi ser faktiska resultat, fastslår Stefan Östlund och tillägger:

– Jag är mån om att inte göra det här projektet för brett, utan vill att alla ska fokusera på kärnfrågorna.

Ett viktigt steg för KTH är att kunna samverka ännu mer med partneruniversiteten inom exempelvis utbildning.

UNITE! behöver ta tag i grundläggande frågor som regelverk och studenters villkor för att bedriva universitetsstudier vilka skiftar mellan länderna, säger Stefan Östlund och fortsätter:

– Vårt arbete för att främja ökad studentmobilitet kan i förlängningen innebära att vårt egna nationella regelverk behöver justeras för att harmonisera med övriga länders.

– Det är idag inte svårt att flytta en kurs digitalt mellan universiteten men frågor runt till exempel registrering, betyg, försäkringar och studiefinansiering behöver lösas på ett flexibelt och obyråkratiskt sätt, menar Stefan Östlund.

Ett viktigt resultat av UNITE! är själva samarbetet. I det ligger hur partneruniversiteten kan samutnyttja olika resurser, samverka för personalutbyte, jobba ihop med innovationssystem och samarbeta med företag internationellt och även med städer och regioner.

Stefan Östlund betonar samtidigt:

– Det är viktigt att inte överdriva vad UNITE! kan innebära för varje enskild medarbetare på KTH, utan istället tänka: Hur kan vi dra nytta av UNITE! i det vi vill göra? Och att samverkan inom UNITE! blir en självklarhet i vår vardag.

Förhoppningar fram till 2022?

– Viktigast är att UNITE! har ett antal pilotprojekt igång där vi i praktisk handling omsätter de modeller som tas fram för samverkan inom utbildning, mobilitet och forskning.

Text: Marianne Norén

Det här är UNITE!

UNITE! står för University Network for Innovation, Technology and Engineering.

Det är ett EU-finansierat pilotprojekt fram till 2022 där KTH deltar tillsamman med sex andra tekniska universitet i lika många europeiska länder. Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller. Ytterligare 16 liknande universitetsnätverk finns i Europa inom ramen för EU:s satsning.

Läs också:

Partneruniversitet, evenemang och aktiviteter inom ramen för UNITE! för olika målgrupper på KTH  
Rektors blogg: Smörgåsbord för utbildning inom Europa

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-10-02