Till innehåll på sidan

Lärare vill ha ökat inflytande

Publicerad 2020-04-27

Akademisk frihet, hållbar utveckling och starkare omvärldskontakter. Det är några av de frågor som lärarrepresentanterna i KTH:s nya styrelse vill arbeta med de närmaste åren.

Porträttbild på Ulrica Edlund.
Ulrica Edlund.

Hjalmar Brismar, Ulrica Edlund och Nicole Kringos representerar fakulteten i universitetsstyrelsen som tillträder 1 maj. Vi frågade dem vad de vill fokusera på under kommande mandatperiod.

Ulrica Edlund , professor vid institutionen för fiber och polymerteknologi, lyfter fram omställningen till ett hållbart samhälle:

– Där tror jag att KTH kan vässa sin verksamhet ytterligare. KTH har, i kraft av sin bredd och kompetens, möjlighet att vara en stark motor i omställningen till ett hållbart samhälle, inom såväl undervisning som forskning.

Porträttbild på Hjalmar Brismar.
Hjalmar Brismar.

Hon hoppas få nytta av sina erfarenheter som forskare, lärare och vice föreståndare för en av KTH:s forskningsplattformar i arbetet med att utveckla kvalitet och samarbetsformer.

– Jag vill gärna sätta fokus på fakultetens nyckelroll och villkor i den ständigt pågående processen med att utveckla och stärka KTH.

Hjalmar Brismar , professor vid institutionen för tillämpad fysik och SciLifeLab, som även satt med i den tidigare universitetsstyrelsen är inne på samma spår:

– Under den kommande mandatperioden hoppas jag kunna fortsätta med den konstruktiva diskussion som vi sedan tidigare haft i styrelsen om hur vi skall stärka den akademiska friheten och fakultetens ställning på KTH i relation till de krav och förväntningar som ställs på oss i den nuvarande linjeorganisationen.

Porträttbild på Nicole Kringos.
Nicole Kringos.

Nicole Kringos , professor vid institutionen för byggvetenskap/brobyggnad och stålbyggnad, vill se en diskussion om förändrade samarbetsformer:

– Mer fundamentala systemförändringar behövs för att uppnå våra gemensamma mål. Vi behöver omdefiniera strukturerna, integrera akademi och industri och se över vilken roll KTH kan spela.

Hon tror att gränsöverskridande samarbeten är nyckeln för en hållbar utveckling.

– Att dela resurser mellan olika intressenter kan ge långsiktiga fördelar eftersom den stödjer integrationen av visioner i tidigt skede, utvecklar och engagerar talanger samt skapar multidisciplinär kunskap. KTH kan ha en ledande roll i denna förändringsprocess genom sin förmåga att driva en långsiktig vision.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-27