Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lättare att göra rätt

Broschyren är tänkt att underlätta i knepiga situationer kring etik och beteenden.
Publicerad 2022-11-22

Vad gör du om en leverantör absolut vill bjuda dig på julbord? Eller om en student vill visa sin uppskattning för dig som lärare genom ett vackert paket med te?
Broschyren Korruption och oetiskt handlande ska göra det lättare att göra rätt.

Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, är den som initierat broschyren som vänder sig till alla medarbetare på KTH för att underlätta hur man ska bete sig i knepiga situationer.

– Tanken är att alla ska veta hur man gör rätt, undviker onödiga misstag och som statsanställd ska kunna stå fri och neutral i olika bedömningar och inte hamna i beroendeställning.

Vad hoppas du på att den ska medföra i organisationen?

– Det ska vara en hjälp- inte pekpinnar, som också gör det lättare att tacka nej i situationer där man kanske är osäker på hur man ska agera. Det är viktigt att tänka på att det inte handlar om till exempel en gåvas värde och hur stort ett belopp är på det man får utan om principer som går i linje med den statliga värdegrunden och hur man får bete sig som offentliganställd.

Hur ska broschyren användas?

– Jag ser framför mig på arbetsplatsträffar och på alla nivåer i organisationen. Att sätta broschyren i händerna på nyanställda tror jag också kan vara bra. Det är också viktigt att hålla diskussionen om dessa frågor levande-det är inte alltid solklart hur man bör bemöta en viss situation och då kan dilemman på jobbet vara en bra utgångspunkt.

I broschyren tas ett antal vardagsdilemman upp som de flesta kan känna igen sig i och som genererar frågor.

– Men svaren är som sagt inte alltid svartvita. Det kan vara lagligt, men för den skull kanske inte lämpligt. Man kommer långt med sunt förnuft och genom att stöta och blöta frågorna med kollegor. I broschyren får man vägledning kring beteenden och vart man ska vända sig för att få ytterligare svar.

Broschyren Korruption och oetiskt handlande  finns att ladda ner på intranätet.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-11-22