Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nästa steg i KTH:s digitalisering

Flicka framför stor skärm.
Användaren är ett fokus i KTH:s digitaliseringsstrategi.
Publicerad 2022-11-29

KTH:s digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren är beslutad av rektor och ska nu sättas i verket.
– För att minska den administrativa bördan och driva verksamhetens utveckling måste vi ha en väl fungerande systematik och strategi för vår digitalisering de kommande fem åren. Och det har vi nu, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

I strategin ingår förutom fyra strategiska mål och därtill kopplade delmål, KTH:s vision för digitalisering som säkrar kreativitet, tillgänglighet och nytta i forskning och utbildning på lång sikt samt förutsättningar som krävs för att omställningen ska bli verklighet. Målen är:

  • Stärkt digital kompetens hos medarbetare och studenter
  • Rätt digitala förutsättningar för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten
  • Förenklad och effektiv administration genom ett användarorienterat verksamhetsstöd
  • Digital infrastruktur som säkrar att data tillgängliggörs internt och externt på rätt sätt och vid rätt tillfälle

"Allt hänger ihop"

Målen matchar också andra utvecklingsarbeten som bedrivs på KTH som till exempel utvecklingen av det gemensamma verksamhetsstödet, Framtidens utbildning och portföljstyrningen av IT.

– Allt hänger ihop och inte minst viktigt är den digitala arbetsmiljön som har stor betydelse för oss alla som tillbringar stor del av arbetstiden med digitala verktyg i någon form, säger Sigbritt Karlsson och tillägger:

– Fokus och utgångspunkt måste ligga på människorna som använder verktygen och inte på vad verktygen klarar av. Vad ska jag göra, hur ska jag göra det och hur kan verktygen stötta det- istället för idag där man kanske styrs av verktygen och mallarna istället och därmed börjar i fel ände.

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering som drivit arbetet med strategin i samråd med universitetsdirektören och i en bred förankringsprocess ska nu ta den vidare till arbetsvardagen och verkligheten på KTH i form av handlingsplaner.

Hur ska strategin omsättas i praktiken?

– Konkreta aktiviteter ska sjösättas för att utveckla allas digitala kompetens, och för att initiera och vidare driva IT-utvecklings- och verksamhetsutvecklingsprojekt, säger Jan Gulliksen och tillägger att lämpliga förutsättningar ska finnas på plats i termer av ett utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap, en tillåtande och lärande kultur, gemensamma prioriteringar och tydliga åtaganden samt tryggad IT-säkerhet.

Vad är nästa steg?

– Vi förbereder nu de tre IT-portföljerna för utbildning, forskning och administration vilka prioriterade aktiviteter de önskar driva under det kommande året för att bidra till att uppnå de strategiska målen.

Dessutom fokuseras, i enlighet med verksamhetsplanen, på digitalisering för framtidens utbildning och på hur det kan utvecklas.

Den av rektor beslutade digitaliseringsstrategin  finns att läsa här samt Jan Gulliksens inlägg  på samma tema i Vicerektorsbloggen.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Mario Romero Vega

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-11-29