Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny verksamhetsplan visar vägen

Bild på KTH:s alla campus.
Verksamhetsplanen, som rektor beslutade 22 november, stakar ut riktningen för KTH de närmaste åren.
Publicerad 2022-11-23

KTH:s verksamhetsplan för 2023-25 pekar ut såväl riktning som strategiskt fokus för KTH de närmaste åren.
– Vi knyter ihop säcken genom att slutföra och fullfölja olika satsningar och lägger samtidigt grunden för fortsatt utveckling av KTH. Det ansträngda allmänna ekonomiska läget gör också att vi är något återhållsamma när det gäller nya satsningar, säger rektor Sigbritt Karlsson, som just fattat beslut om verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen, med startdatum 1 januari nästa år, löper också parallellt nästa år med utvecklingsplanens, 2018-2023, sista år. Arbetet med verksamhetsplanen har pågått sedan i augusti och har beretts och bearbetats tillsammans med skolcheferna, KTH:s övriga ledning samt med olika grupper inom verksamheten och verksamhetsstödet.

Alla områden i utvecklingsplanen, som bygger på de fyra pelarna digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet genomsyrar även verksamhetsplanen. Av planen framgår också rektors uppdrag till skolorna och verksamhetsstödet. Utifrån den övergripande VP:n gör verksamhetsstödet och skolorna sina verksamhetsplaner.

Satsningar redan i gång

I verksamhetsplanen ingår en rad åtgärder som redan satts i gång till exempel arbetet med framtidens utbildning, implementering av RAE:s resultat och de av skolorna framtagna handlingsplaner och samordningen av verksamhetsstödet.

Porträtt på Sigbritt Karlsson, rektor.
Sigbritt Karlsson, rektor.

– Många delar av utvecklingsplanen som jag gick in med 2018 har vi genomfört och i vissa fall är det satsningar där vi kommit en god bit på väg med och som fortsätter framåt. Jämställdhetsintegrering, arbetsmiljön, det internationella arbetet med prioriterade länder är andra exempel på sådana områden som KTH arbetar vidare med under de kommande åren. Översyn av lokaler och resursmodeller är andra viktiga områden.

– Jag är inte orolig över ekonomin egentligen eftersom vi genomför en systematisk och planerad översyn av kostnaderna.

Vem ska läsa verksamhetsplanen?

– Jag hoppas och tror att man som enskild anställd kan ha stort intresse av den liksom på varje skola för att se vart KTH är på väg. Det ger en bra bild av vad vi vill göra inom forskning, utbildning och samverkan.

Den första december kommer en ny rektor som ska arbeta efter den verksamhetsplan du beslutat om. Hur fungerar det?

– Det är som det brukar vara vid ett rektorsskifte, som ny rektor tillträder man i en verksamhet som löper på, det var samma sak för mig när jag började. Man får en verksamhetsplan att jobba efter.

Den nya verksamhetsplanen  finns för läsning på intranätet.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-11-23