Till innehåll på sidan

Rektor ordförande i Stockholm trio

Publicerad 2020-09-11

Sedan den första juli är Sigbritt Karlsson ordförande i universitetsalliansen Stockholm trio. Målet är att ta samarbetet med Karolinska institutet och Stockholms universitet en nivå till.

Poträtt på KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.
Sigbritt Karlsson, rektor KTH.

– Jag kommer att verka för att vi lyfter de internationella frågorna ytterligare där vi gör oss synliga och starka tillsammans bland annat genom ett gemensamt Brysselkontor som ska bemannas under hösten, säger Sigbritt Karlsson.

Ett ytterligare fokus är att odla samverkanskulturen.

– Att hitta en bra balans mellan varje lärosätets frihet och Stockholm trios  gemensamma kapacitet och dragningskraft är viktigt. Vi tre tillsammans spelar i en helt annan liga globalt både i fråga om utbildning och forskning än vad vi gör var för sig. Alla har mycket att vinna på en systematik i samarbetet.

Kommer jag som anställd märka av detta under året som du är ordförande? – Ja, det hoppas jag. Fler och fler kommer bli involverade och engagerade. Vi har en rad gemensamma arbetsgrupper där arbetet löper på. Till exempel har en grupp tagit fram preciserade målsättningar för universitetsalliansen så att vi kan ta fler och mer konkreta steg framåt. Olika initiativ och aktiviteter kommer sannolikt också att märkas såväl lokalt som regionalt.

Sigbritt Karlsson betonar att det måste få ta tid och att universitetsalliansen Stockholm trio bör växa organiskt för att bli riktigt effektivt även om riktningen är klar.

Att Fredrik Oldsjö, som leder samordningssekretariatet, kommer att finnas på plats på sjätte våningen på Brinellvägen 8 är en annan förändring. Han jobbar i vanliga fall på Stockholms universitet. Men under året som Sigbritt Karlsson är ordförande kommer han att vara på KTH motsvarande halvtid.

Vad hoppas du att Stockholm trio har uppnått om fem år?

– Att vi blivit en än mer attraktiv samarbetspartner internationellt, att vi har flera spännande gemensamma utbildningsprogram, mer forskning där vi tillsammans har hela bredden för att hitta tvärvetenskapliga lösningar och möta samhällsutmaningarna som är kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Inom verksamhetsstödet har vi också hittat synergieffekter och nya sätt att arbeta tillsammans.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-09-11