Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektorskandidat om sina visioner

En person på ett podium med kameror i förgrunden.
Under hörandet och presentationen som modererades av Tina Karrbom Gustavsson gav rektorskandidaten Anders Söderholm sin bild av KTH framöver.
Publicerad 2022-05-16

Inför drygt 120 personer på plats i Alfvénsalen och med över 200 online berättade rektorskandidaten Anders Söderholm om sina tankar och visioner kring att bli KTH:s nästa rektor.

Hörandet inleddes med att nomineringskommitténs ordförande Pia Sandvik redogjorde för hur rekryteringsprocessen gått till och medlemmar ur nomineringskommittén berättade kortfattat varför de förordat Anders Söderholm som ny rektor.

Alltifrån hur avgörande ett bra samspel mellan linje och kollegium är till hur man bygger såväl identitet som kvalitetskultur på KTH som ett ledande universitet var några av de punkter som lyftes under presentationen och hörandet av Anders Söderholm.

Längtar alltid tillbaka

– Jag har arbetat inom universitetsvärlden nästan hela mitt liv. Så fort jag är borta från den längtar jag tillbaka, inledde Anders Söderholm sitt 15 minuter långa anförande kring hur han vill utveckla och ta KTH till nästa nivå – om han blir nästa rektor.

Han beskrev universitet som bland annat olydiga, oförutsägbara och därmed mycket spännande för en akademisk medborgare.

Porträtt av Anders Söderholm.
Anders Söderholm, aktuell som KTH:s nya rektor från 1 december.

Med en fullmatad powerpoint i bakgrunden med rubriken ”KTH- Ett ledande tekniskt och internationellt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid” redogjorde Anders Söderholm för synen på och vikten av goda rekryteringar, god arbetsmiljö och ett nära och tydligt sampel mellan linjeorganisationen och kollegiesystemet där också studenterna och deras inflytande bör ingå.

– En stark linje och ett starkt kollegium bygger framgång.

 Anders Söderholm betonade också vikten av ett effektivt verksamhetsstöd och att samverkan inte ska ses som ett tredje ben jämte forskning och utbildning utan snarare som varandras spegelbilder.

Närhet till verksamheten

Han berättade bland annat också om sin syn på universitetet och dess upp och nervända hierarki där de längst ner besitter expertkunskaperna, och vikten av att ha rätt perspektiv och närhet till verksamheten för att kunna ta stora beslut.

– Jämställdhet är en primär fråga för att nå framgång och inte ett mål utan snarare ett medel för att nå dit.

Efter anförandet vidtog frågestund som modererades av Tina Karrbom Gustavsson, professor, ABE-skolan och ledamot i nomineringskommittén. Frågorna spände över allt från synen på högskoleingenjörer till rekryteringsprocesser, distansarbete och dialogbaserat ledarskap.

Presentationen och hörandet finns inspelat och går att se på .
Medarbetare och studenter har möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget på ny rektor vid KTH. Synpunkterna mejlas till rektorsrekrytering@kth.se senast torsdag den 26 maj. Nomineringskommittén sammanställer frågor och synpunkter till styrelsen som den 20 juni fattar beslut om att föreslå rektorskandidat till regeringen. Den fattar i sin tur beslut någon gång i höst om ett förordnande av ny rektor. Om processen går enligt plan börjar Anders Söderholm som rektor för KTH den 1 december.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Johan Strindberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-05-16