Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Röster från Unite! Summer Community Event

En leende man i ljus skjorta och mörka byxor som står i en tom föreläsningssal
Mirko Varano är övergripande administrativt ansvarig samt ansvarig för samordning lokalt och inom Unite! foto: Mikael Sjöberg
Publicerad 2022-06-15

Framtidens universitet kommer att behöva nya och mer flexibla utbildningsformer. Detta behov ligger till grund för det EU-finansierade universitetssamarbetet Unite! Mellan den 13-15 juni stod KTH värd för Unite! Summer Community Event som samlade deltagare från de olika Europauniversiteten.

– Alliansen kommer att erbjuda studenter från kandidat- till master- och doktorandnivå oändliga möjligheter att designa sina egna utbildningsspår. De får en unik doktorandprofil och kan röra sig mer eller mindre fritt inom dessa sju (snart nio) universitet, säger Mirko Varano som är internationell handläggare på KTH.

– Huvudtanken i pilotfasen är att skapa nya gemensamma aktiviteter och testa dem i liten skala, för att sedan expandera till andra skolor, tillägger Varano och fortsätter.

– Nu planerar vi att bli mer synliga. Nästa mål är att erbjuda inte bara gemensamma program, utan även individuella kurser, moduler och sommarskolor som studenterna kan välja direkt, i vetskap om att de inte behöver kämpa för erkännande efteråt.

När projektet nu närmar sig slutet av sin pilotfas stod KTH värd för det gemensamma mötet Unite! Summer Community Event. Medlemmar från de sju olika universiteten, varav många träffade varandra för första gången i verkligheten, deltog i diskussioner och workshops och planerade nästa steg för projektet.

leende kvinna i ljusbrun kavaj står lutad mot en tegelvägg
Pia Schmitt Foto: Mikael Sjöberg

KTH:s Pia Schmitt är involverad i flera arbetsgrupper inom UNITE!, bland annat i koordineringen av ett av de så kallade arbetspaket-projekten. 

– Vårt arbete fokuserar på att utveckla en strategi för att nå ut i samhället och att gemensamt involvera medborgarna”, säger hon och tillägger:

– På mötet i Stockholm fokuserades diskussionerna på nästa steg och arbetsgrupper inom projektet, t.ex. att utveckla pilotprojekt för aktiviteter och att involvera medborgare och intressenter, samt att slutföra det gemensamma initiativet European Researchers' Night som i år fokuserar på smarta städer. Jag passade också på att nå ut till kollegor i andra grupper för att skapa synergier.

Kvinna i långt hår, klänning och kavaj framför en tegelbyggnad
Constance Chevallier-Govers Foto: Mikael Sjöberg

För Constance Chevallier-Govers som representerade Grenoble-institutionen stod diskussioner om studentrörlighet högt på agendan. Hennes fokus låg på arbetsgruppens möten och hon ledde presentationen av studentinitiativ inom Unite!

– Vi presenterade resultaten från Hack@COVID-hackathonet och även den inledande diskussionen av European Student Assembly, säger Constance och tillägger:

– Mitt arbete för projektet innebär också att hjälpa till att utveckla studentlivet inom Unite! Jag drömmer om att i framtiden kunna lyssna på en konsert med Unite!-orkestern eller titta på en fotbollsturnering för Unite!

En annan internationell deltagare, Francesca Ferrero, arbetar på Joint Mobility Centre and the Student Engagement and Welcome Centre inom Unite!

Ung kvinna i cerise tröja och jeans framför en tegelfasad.
Francesca Ferrero Foto: Mikael Sjöberg

– Som mobilitetskoordinator på Politecnico di Torino stöder jag också den administrativa förvaltningen av initiativen för Virtual Exchange Credit Programs", säger hon. Detta ger studenter möjlighet att läsa onlinekurser via Unite! som godkänns och ersätter valbara kurser vid hemuniversitetet.

–Under Unite! Summer Community Event deltog jag i diskussionerna om interkulturell kommunikation i syfte att öka min kunskap inom detta område samt användandet av interkulturell kommunikation i mitt dagliga arbete. Det är min förhoppning att Unite! kan fungera som ett exempel på hur man kan utveckla europeisk utbildning, tillägger Ferrero.

Stockholmsmötet var sista chansen för gruppen att planera den sista delen av pilotfasen i verkligheten.

Mirko Varano tillägger att de kommer att träffas igen i Torino i september, men det mötet kommer att fokuseras mer på kick-off planer för nästa fas av projektet.

– Det här mötet i Stockholm var ett bra test för oss att öka gemenskapskänslan och skapa ännu mer fart och spänning. Vi ville förmedla budskapet om varför vi gör det här och vart vi är på väg.

Text: Geoff Mortimore/Johan Persson

Om Unite!

Unite! startade i november 2019 och är ett samarbete mellan sju europeiska toppuniversitet som erbjuder studenter och lärare gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilit, en studentstödstruktur och ett virtuellt campus. Från och med juli 2020 kommer Unite! också att, i synergi med dess utbildningsdimension, utveckla en integrerad, gemensam och långsiktig strategi för forskning och innovation. 

Universitetsalliansen omfattar Technische Universität Darmstadt (Tyskland), Aalto University (Finland), Grenoble INP, Université Grenoble Alpes (Frankrike), KTH (Sverige), Politecnico di Torino (Italien), BarcelonaTech (UPC) (Spanien) and Universidade de Lisboa (Portugal), samt TU Graz (Österrike) och Wroclaw Tech (Polen) som snart ansluter sig. 

Unite! – Ett universitet för framtiden

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-06-15