Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Senaste årsredovisningen ute nu

Ungdomar framför en skärm med en jordglob.
KTH:s studenter är ungefär lika många som i fjol och antalet som tagit examen har ökat enligt årsredovisningen för 2021. (Foto: Adam Af Ekenstam)
Publicerad 2022-02-22

Hallå där, Åsa Gustafson, chef för ledningskansliet och ansvarig för KTH:s årsredovisning som nu är klar.
Varför ska man läsa den?

– Årsredovisningen ger en bra överblick över KTH:s verksamhet och är ju nästan hela vår officiella statistik samlad på ett ställe. Den är klart användbar som uppslagsbok om man till exempel letar efter förra årets siffra på antalet studenter eller professorer eller vad det nu skulle kunna vara.

Är det något särskilt i årets årsredovisning i form av tendenser?

– Det är stabilt både när det gäller forskning och utbildning även om också detta år påverkats av pandemin. Det syns tydligt på utbytesverksamheten som halverats. Men antalet studenter cirka 12 500 är detsamma. Antalet examina och livslångt lärande har ökat för att ge ett axplock av de data som ingår.

Och när det gäller forskningen?

– KTH är fortsatt framgångsrikt och finansieringen stabil där Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och EU är de största externa finansiärerna 2021. RAE:n som sköts upp på grund av pandemin

Porträtt på Åsa Gustafson
Åsa Gustafson.

genomfördes under förra året.

Är det något nytt i ÅR förutom uppdaterade siffror?

– Vi har ett nytt avsnitt om digitalisering där det hänt väldigt mycket och som berör hela KTH:s verksamhet förutom att det är en av våra pelare. Men annars bygger ju innehållet på det uppdrag vi fått från regeringen.

Nästan 100 personer har på olika sätt varit involverade i den 98-sidiga årsredovisningen. Det är ett stort lagarbete?

– Ja, definitivt. Vi får in underlag från alla skolor och avdelningar och sedan sammanställer vid det. Arbetet startar i oktober och är som mest intensivt i januari. Därefter godkänns årsredovisningen  av styrelsen.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-02-22