Till innehåll på sidan

Skolan måste gå i takt med omvärlden

Sandra di Rocco framför "svarta tavlan".
Sandra di Rocco, skolchef på Skolan för teknikvetenskap. Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2020-02-10

Hallå där Sandra di Rocco, nybliven skolchef på Skolan för teknikvetenskap. Varför ville du bli skolchef?

– Det främsta skälet är att jag har ett stort förtroende från min omgivning. Jag går in i skolchefsrollen med ett starkt stöd från fakulteten. Mina åtta år som prefekt var också speciella för mig. Jag växte mycket under den tiden, både som forskare, kollega och person. Det sammantaget gör att jag känner mig redo för uppgiften.

Hur ser ditt ledarskap ut?

– Kollegialitet är viktigt, att gemensamt komma fram till mål och beslut. Fakulteten ska vara involverad i beslutsfattandet och känna sig fri att tycka och säga vad den vill. Att vara tydlig i mitt ledarskap är också viktigt eftersom det bidrar till ökad transparens. Jag har exempelvis alltid noga motiverat de förändringar jag genomfört tidigare.

Varför är tydliga processer viktiga?

– Skolan behöver ha tydliga arbetsprocesser för att öka transparensen inom organisationen och för att alla ska bli inkluderade. Otydliga eller obefintliga processer orsakar exkludering. Men det fordras även ett visst mått av flexibilitet. För mycket regelverk kan uppfattas som en bromsapparat. Det gäller att hitta den rätta balansen.

Hur är jämställdheten på skolan?

– Det är bättre men inte optimalt. Min vision är att aktivt bidra till KTH:s centrala arbete inom JML och proaktivt bidra till förbättringar på vår skola. Jag anställde 24 nya lärare under mina år som prefekt. Av dem var 14 kvinnor. Man måste försöka på alla möjliga sätt se till att det finns duktiga kvinnliga sökande.

Vad är viktigast för utbildningen och forskningen?

– Vi behöver fortsatt uppmuntra ett strategiskt tänkande så att vi inte tappar den redan höga nivån vi har inom skolan. Att vara framsynt omfattar även att förstå samhället vi lever i. Varken studenterna eller arbetsmarknaden är som för tio år sedan. Skolan behöver vara lika dynamisk som omvärlden.


Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-02-10