Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sömlös övergång till ett verksamhetsstöd

Porträtt på Kerstin Jacobsson.
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingen av KTH:s Verksamhetsstöd.
Publicerad 2022-12-21

Från och med årsskiftet har KTH ett Verksamhetsstöd, VS. Den nya organisationen är ett avstamp för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I slutet av mars kommer en handlingsplan som sträcker sig fram till september 2026 då arbetet ska vara helt klart.

– Jag och mitt ledningsråd ska under det första kvartalet förbereda handlingsplanen med fokus på planering och prioritering, säger Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, som leder omdaningen av verksamhetsstödet.

Skolarnas verksamhetsstöd och GVS utgör tillsammans det nya Verksamhetsstödet. Sedan den förra rektorn beslutade om ett programdirektiv för KTH:s verksamhetsstöd i somras har de sju olika stödområdena kartlagts och analyserats hur de bäst kan utvecklas och därefter görs prioriteringar. Utbildning, forskning och innovation, HR, ekonomi, infrastruktur, kommunikation och ledningsstöd är stödområdena som kommit olika långt och har olika utvecklingsbehov att fokusera på och förankra.

Likvärdig service

Exempelvis inom området infrastruktur som arbetar mot målbilden att det ska vara lätt att göra rätt och att KTH ska ha en fungerande vardag med likvärdig service på alla campus. Eller när det gäller utbildning, som är det största stödområdet, där ligger prio på att utveckla processerna kring forskarutbildningen och in- och utresande studenter samt administration kring examinationer bland annat. Inom ekonomi är det fokus på att utveckla sådant som systemstöd som rör ledning, planering, budget och bemanning

– Genom många värdefulla dialoger, inte minst med prefektrådet, har vi hittat ett bra samarbetsklimat och framåtblickande diskussioner för att skapa ett kostnadseffektivt och kvalitetshöjande verksamhetsstöd som frigör resurser till utbildning och forskning.

Hur kommer jag som anställd att märka skillnad?

– Det ser lite olika ut beroende på arbetsuppgifter. Men för de allra flesta är det ingen skillnad i vardagen och oftast har man samma chef som tidigare. Det är sömlös övergång kan man säga.

I stället för att rita upp en organisationsplan har arbetet hittills fokuserat på vilka uppgifter som ska lösas och hur man kan göra det på ett mer effektivt sätt.

– Vi kommer ta allting i tur och ordning och givetvis mäta hur stödet upplevs före och efter. Nya möten, konstellationer och samarbeten har inneburit en utveckling i sig och att vi de facto redan på flera ställen i organisationen kunnat hoppa in för varandra och hjälpas åt vilket visar att nya möjligheter öppnar sig.

Mer om vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd och förberedelserna som har pågått under 2022.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Håkan Lindgren

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-12-21