Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stort intresse för rektorsjobbet

Porträtt på Pia Sandvik framför fönster.
Pia Sandvik leder arbetet med rekrytering av nästa rektor och antalet nomineringar tyder på ett stort intresse.(Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)
Publicerad 2022-01-18

Ett 50-tal personer har nominerats, tipsats om eller ansökt till tjänsten som KTH:s nästa rektor.
– Det är väldigt roligt och inte minst det stora antalet nomineringar visar ett stort engagemang och intresse för rollen och vem som ska bli ny rektor. Det stora intresset visar på KTH:s attraktivitet, säger Pia Sandvik, ordförande för KTH:s styrelse och för nomineringskommittén.

Rekryteringsprocessen, som startade före sommaren i fjol, innehåller en rad olika steg för att vaska fram bra kandidater till jobbet. En ambition har varit att uppmuntra till delaktighet bland annat genom att studenter och anställda kunnat göra inspel både till anställningsprofil och genom att föreslå olika namn. Totalt kom 52 nomineringar fördelade på 27 namn in.

– Att gensvaret varit så stort tyder på att det slagit väl ut, säger Pia Sandvik och konstaterar att även jämställdhetsaspekten har beaktats med många kvinnor och män bland namnen.

Intervjuer nästa steg

Med hjälp av en extern rekryteringsfirma har nomineringskommittén tittat närmare på de olika föreslagna personerna, liksom den handfull personer som själva sökt, och hur väl de matchar kravlistan för tjänsten. Det har, efter flera urvalssteg, mynnat ut i en kortlista på färre än tio personer som nu ska intervjuas i två omgångar. Därefter ska de kandidater som går vidare presenteras för universitetsstyrelsen i februari.

På  för och en beskrivning av rekryteringsprocessen. Enligt planen ska KTH:s styrelse föreslå en kandidat till regeringen som efter sommaren utser den nya rektorn. Hon eller han är tänkt att tillträda tjänsten den 1 december.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-01-18