Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Styrelsen tillsätter utredning

Borggård med träd.
Publicerad 2022-05-18

KTH:s styrelse beslutade vid ett extrainkallat möte den 16 maj att tillsätta en extern utredning angående ett ärende som rör ett kallelseförfarande till professor.

– Det är viktigt att vi får en heltäckande bild och går till botten med ärendet - därför beslutade vi att ta in en extern utredare med juridisk kompetens och kunskap om akademiska miljöer, säger Pia Sandvik, styrelseordförande.
Planen är att utredningen ska vara klar till nästa ordinarie styrelsemöte den 17 juni och i uppdraget ingår bland annat att titta på rektors beslut om att kalla en person till professor, gå igenom tidigare liknande ärenden, praxis på området samt hur KTH:s anställningsordning och riktlinjer ser ut rörande kallelseförfarande till professor.
Utredningen kommer också att användas som underlag för det yttrande som KTH:s styrelse skalämna till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, med anledning av den anmälan som skickats dit.
Utredningen är också tänkt som underlag för KTH:s fortsatta arbete kring riktlinjer och anställningsordning.

KTH styrelseordförande Pia Sandvik valde i förra veckan att kalla till ett extra styrelsemöte  med anledning av ett antal skrivelser rörande ett kallelseförfarande.
 

Text: Jill Klackenberg
Foto: Jann Lipka

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-05-18