Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tydlighet och deadlines gillas av studenter och handledare

Porträttfoto: Anita Kullen framför en bokhylla.
Anita Kullen Foto: Christer Gummeson
Publicerad 2021-01-26

Hallå där Anita Kullen, lektor och ansvarig för kandidatexjobb-kursen inom elektroteknikprogrammet på EECS. Kursen är mycket omtyckt. Vad tänker du om att du fick KTH:s Pedagogiska pris 2020 för den?

– Jag har lagt ner mycket tid och engagemang i kursen, på bekostnad av min egen forskning. Jag ser därför utmärkelsen som ett slags erkännande för allt det arbetet.

Anita Kullen har undervisat på KTH sedan 2011 på avdelningen för rymd och plasmafysik. Redan från början fick hon överta ansvaret för kandidatexjobb-kursen.

– Jag fick fria händer att utforma kursen och det var roligt att bygga upp den efter eget huvud. Det är inte alltid man får den möjligheten. Därför är jag extra glad att uppmärksammas för just den kursen, säger Anita Kullen.

Hon nämner i sammanhanget det värdefulla stöd hon fick i arbetet av sina kollegor på skolan. Ett särskilt tack vill Anita Kullen rikta till Joakim Lilliesköld och den före detta kollegan Hans Sohlström.

– Jag har i min roll som lärare på KTH lärt mig mycket av att jobba nära bra lärarkollegor, konstaterar Anita Kullen.

Ordning och reda

Seminarierna i kursen är skräddarsydda med syftet att fokusera på de viktigaste kärnkunskaperna för att kunna utföra ett självständigt projekt. Målet är att studenterna ska få precis de kunskaper de behöver för strukturering av projektarbetet, rapportskrivning och muntlig presentation samt träning i kritisk analys och värderingsförmåga, utan att det tar för mycket tid från själva projektarbetet.

Anita Kullen lyfter fram kandidatexjobb-kursens tre viktiga grundpelare. Först och främst finns det ett internt poängsystem där studenten samlar poäng från respektive delmoment. För att klara kursen behöver studenten nå ett visst antal poäng, men även godkänt i varje enskilt delmoment.
I kursen finns även en tydlig process för hur återkoppling på rapporten och den muntliga presentationen ska genomföras av både opponenter och handledare.
Sist men inte minst har kursen tydliga och hårda deadlines för när de olika delmomenten ska lämnas in för bedömning.

Beträffande vikten av ordning och reda refererar Anita Kullen skämtsamt till sitt tyska ursprung:

– God ordning skapar tydlighet i förväntningarna på studenterna och hjälper också handledarna i deras arbete.

Stöd till handledare

Tydlighet är ett återkommande tema även när Anita Kullen berättar om arbetet med handledarna. De behöver förstås också förstå hur kursen är uppbyggd och varför, samt vilka förväntningar som vilar på dem i deras roll. Handledarna får ett handledar-PM och kallas till handledarmöten. Dessutom får de fortlöpande mail med kort sammanfattning av läget och påminnelser om kommande deadlines.

– Klara riktlinjer och ramar för handledarens uppdrag bidrar till att man på ett tidigt stadium kan fånga upp om något börjar gå snett i ett exjobbprojekt. Snabba åtgärder kan då sättas in som då ofta räddar projektet, menar Anita Kullen.

Presentationsdagen då studenterna lägger fram sina kandidatexamensarbeten utformar Anita Kullen som en riktig konferensdag.

– Att lyfta evenemanget på det sättet ger en signal till studenterna om att det är en stor och viktig händelse. Jag sammanställer även alla examensarbeten i en fysisk bok som de får med sig, säger Anita Kullen.

Text: Marianne Norén

Prismotiveringen

Med stort engagemang, lyhördhet och kreativitet har universitetslektor Anita Kullen, rymd och plasmafysik utvecklat kandidatexjobbkursen inom elektroteknikprogrammet på ett såväl förtjänstfullt som inspirerande vis. Hon blev kursansvarig 2011 och har sedan dess förfinat kursen och dess olika moment som på ett för studenterna motiverande och tydligt vis kopplar till deras framtida yrkesverksamhet. Genom att aktivt introducera och arbeta med nya handledare får dessa värdefull träning i handledning och kursens metodik förs vidare på KTH. Anita Kullen är en mycket värdig mottagare av KTH:s pedagogiska pris år 2020.

Stefan Stenbom, adjunkt vid institutionen för lärande på ITM-skolan tilldelades också KTH:s pedagogiska pris 2020. Läs intervjun "Han prisas för omställningen av utbildningen" .

Om KTH:s pedagogiska pris

KTH:s pedagogiska pris delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund- avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor, delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

KTH:s pedagogiska pris

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-26