Till innehåll på sidan
Moa-Lisa Björk
Moa-Lisa Björk, bibliotekarie och ansvarig för vårens populärvetenskapliga program i KTH Bibliotek Foto: Fredrik Persson

Vetenskap till lunch - eller när du vill

Publicerad 2019-01-31

KTH:s bredd av spännande forskning ska spridas till många fler. När vårens populärvetenskapliga föreläsningar startar kan man se dem live, live online och inspelade för senare tittning på nätet.

- Det är det jätteviktigt att föreläsningarna är just populärvetenskapliga, så att alla studenter och medarbetare på KTH kan få utbyte av dem, säger Moa-Lisa Björk, bibliotekarie på KTH:s huvudbibliotek och ansvarig för föreläsningsprogrammet.

Först ut, redan den 6 februari, är Vania Ceccato , forskare på skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, med temat Moving safely in city environments .

Föreläsning i Sydöstra Galleriet, Huvudbiblioteket på KTH Campus

Blandningen av forskningsfält och föreläsningsteman är noga uttänkt. Till hjälp i urvalet har Moa-Lisa Björk haft en liten arbetsgrupp väl insatta i forskningen som bedrivs ute på skolorna.

- Programmet bygger på aktuell forskning från varje skola inom KTH och KTH:s jämställdhets- och hållbarhetsmål finns i åtanke i valet av ämnen och föreläsare.

Hon exemplifierar bredden i vårens program med två teman: artificiell intelligens inom folkmusik och hållbara konsumtionsvanor.

- Föreläsningarna ska väcka nyfikenhet för forskningen, och ämnena är alltifrån supersmala till rätt allmängiltiga.

Marknadsföringen av föreläsningarna sker i hög grad internt, till studenter och medarbetare.

- Bibliotekets Facebook och Instagram är viktiga kanaler. Affischer sätts också upp i biblioteken på de campus som har sådana och vi sprider informationen på intranätet och lokalt ute på skolorna genom skolkommunikatörerna. De engelskspråkiga föreläsningarna delas också på KTH:s Facebooksida.

Varje föreläsning har mellan 50 och 75 besökare och responsen är väldigt bra säger Moa-Lisa Björk.

- Eftersom det är en lunchföreläsning är vi noga med att hålla tiden som är 45 minuter. Vanligtvis brukar det bildas kö efteråt av människor som vill ställa fler frågor till föreläsaren.

Föreläsningarna livesänds på Youtube och spelas i regel även in. Det gör att många fler kan se dem.

- De inspelade föreläsningarna från tidigare år finns på bibliotekets webbplats och på Youtube. I år kommer vi även för första gången sända några föreläsningar till storbildsskärm för studenter och medarbetare.

Avsikten är att erbjuda KTH-studenter och medarbetare i Kista och Södertälje möjligheten att se två av föreläsningarna på storbildsskärmar på respektive campus, och Moa-Lisa Björk planerar även, i samarbete med KTH i Kista och Södertälje, att streama en populärvetenskaplig föreläsning från respektive campus till en storbildskärm i Huvudbiblioteket på KTH Campus.

- Det ligger i linje med ”Ett KTH” att bredda möjligheten för fler studenter och medarbetare att samtidigt kunna ta del av de populärvetenskapliga föreläsningar som hålls inom KTH.


Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-01-31