Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-gemensamma lärandemiljöer

Till kategorin KTH-gemensamma lärandemiljöer hör övningssalar, hörsalar, datorsalar, grupprum och öppna studieytor, lokaler som är generellt utformade för att passa samtliga utbildningsprogram.

Lärosalarna schemaläggs och är bokningsbara via lokalbokningen inom avdelningen Utbildningsstöd. Ett timpris för salarna debiteras månadsvis i efterskott. Ej bokningsbara studieytor finansieras via ett avlyft av GRU-anslaget. En höjning av timpris för lärosalar samt prognosticerat avlyft för studieytor fastställs av Universitetsstyrelsen i beslut om övergripande planeringsförutsättningar inför kommande budgetår.

Lokalbokning och timpriser

Anvisning om användning av lokaler och tillträde till desamma