Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Underhållsplanering KTH Campus

Ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd för underhållsåtgärder framgår i hyresavtalens villkor och gränsdragningslista.

Hyresvärdens löpande inre underhåll innefattar exempelvis ytskiktsrenovering, allmänbelysning och ventilationsåtgärder. En cyklisk rutin finns framtagen för samverkan med hyresvärd gällande behov av underhållsåtgärder i KTH:s lokaler:

Januari

Skolorna och VS har möjlighet att inkomma med synpunkter på behov av underhållsåtgärder.

Februari

Underhållssyner inför kommande budgetår sker med infrastrukturansvarig, hyresvärd och Fastighetsavdelningen.

Maj

Byggnadsmöte skola/hyresvärd/Fastighetsavdelningen. Driftinformation och genomgång av årets planerade underhåll.

Oktober

Byggnadsmöte skola/hyresvärd/Fastighetsavdelningen. Driftinformation och genomgång av nästa års planerade underhåll.