Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Summering av All employee meeting (AEM)

21 april

Skolchef Sonja Berlijn
Publicerad 2022-04-27

Missade du AEM den 21 april? Ingen fara, här kommer summeringen och presentationen. Skolchef Sonja Berlijn gav oss bland annat en uppdatering om lokalprojektet och om förändringar inom skolans centra.

Vårterminens tredje All employee meeting sändes från det nya hybridmötesrummet Harry Nyquist på Malvinas väg, med kollegor både på plats och via Zoom. Från klockan 8 serverades fika med kanelbullar för de som var sugna.

Här kan du läsa en sammanfattning av mötets punkter. För mer djupgående information kan du ladda ner presentationen. 

Tillgänglighet på campus

Sonja inledde med att informera om arbetet med att göra skolans lokaler tillgängliga för alla. Detta för att göra KTH ett ännu mer attraktivt universitet och arbetsgivare.

Hybrid-AEM via mötesrummet Harry Nyquist

Sjukfrånvaro och incidenter

I vanlig ordning gick Sonja igenom skolans statistik för sjukfrånvaro och incidenter. Sjukfrånvaron är fortsatt hög hos teknisk och administrativ personal, högre än landets genomsnitt. 

Sonja uppmanar till att fortsätta att rapportera incidenter då det hjälper oss i arbetet med att förebygga olyckor. En grupp arbetar nu med att minska risker kopplade till kemikalier. 

Förslag på ny rektor

KTH:s universitetsstyrelse föreslår Anders Söderholm som nästa rektor för KTH. Han har bland annat varit rektor för Mittuniversitet och arbetar för närvarande som generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Ukraina

KTH står bakom den svenska regeringens fördömande av Rysslands invasion av Ukraina. Sonja påminde om sidorna på intranätet med information till medarbetare på KTH med anledning av kriget i Ukraina. Där finns bland annat information om hur KTH kan ta emot ukrainska studenter och forskare.

Om du känner dig orolig

Känner du oro kring det som händer i omvärlden? Företagshälsovården finns här för dig om du känner att du vill prata med någon eller inte mår bra. Du kan också vända dig till HR

Efter Covid

Sonja uppmanar oss att komma tillbaka till arbetsplatsen nu när pandemin är över. Inte minst för studenternas skull som förtjänar ett levande campus under sin studietid. 

Lokalprojektet

Sonja informerade om lokalprojektet som inkluderar att digitalisera våra mötesrum för att underlätta för hybridmöten – i april har tio rum på skolans campus färdigställts. 

Öka trivseln på EECS

Det har också arrangerats workshops på temat trivsel för att bland annat identifiera vad som behövs för att öka trivseln på skolan. Resultatet kommer att implementeras på fyra testmiljöer. Har du idéer på hur vi kan öka trivsel kan du mejla Sara Johansson

Nya riktlinjer för KTH-center

Sonja gick igenom indelningen av centrum på KTH och de nya riktlinjerna för ledning av centrum. 

EECS center

Sonja gav också en uppdatering om förändringar på skolans centra och vilka som är föreståndare. 

Ny kanal för att kommunicera din forskning

Sonja berättade om den nya nyhetskanalen för att nå ut med forskning, "Forskarnas anslagstavla", ett samarbete mellan KTH:s skolor. Det är en kanal för att kommunicera forskning som inte plockas upp av de vanliga nyhetskanalerna.

Fakultetsrekrytering

Sonja informerade om nya rekryteringar och befordringar inom fakulteten och berättade om varför detta händer nu. 

Institutionsteam

Enligt skolans verksamhetsplan ska varje institution representanter från ekonomi och HR som stödjer prefekterna och deltar på institutionernas ledningsmöten.

Ny modell för internhyra

En ny modell för internhyra är under revision, bland annat kommer kostnader för gemensamma utrymmen som till exempel hallar och trappor att delas på alla som betalar hyra. 

EECS Sommarevent 8 juni

Sonja berättade om forsknings- och uutbildningskommittéerna som arbetar för fullt med sommareventets program. 

Hon uppmanar också alla att anmäla sig och att avdelningscheferna ska nominera två doktorander  till posterutställningen. Anmälan till sommareventet .

Nästa AEM 19 maj

Nästa personalmöte är 19 maj. Skolans kalender är uppdaterad med alla vårterminens AEM. Datumen är:

Turné med fika 

Sonja kommer fortsätta att sända AEM från skolans olika lokaler med möjligheten att fika tillsammans innan mellan 8:00–8:45. Då kan du välja mellan att delta på plats eller digitalt. Information om plats kommer att läggas i skolans kalender  och kommuniceras i nyhetsbrevet pEECS och Slack.  

Bidra till agendan!

Kontakta communication-support@eecs.kth.se  om du har förslag på innehåll till kommande personalmöten. Vill du skicka in anonyma frågor använd det här formuläret .