Till innehåll på sidan

Summering av All employee meeting (AEM)

27 oktober

Publicerad 2022-10-27

Missade du AEM den 27 oktober? Ingen fara, här kommer summeringen och presentationen.

All employee meeting i oktober sändes från VIC-studion på campus, med kollegor både på plats och via Zoom. Från klockan 8 serverades fika med frukostfrallor för de som var sugna.

Här kan du läsa en sammanfattning av mötets punkter. För mer djupgående information kan du ladda ner presentationen.

Sjukfrånvaro

Sonja inledde med att gå igenom andra kvartalets siffror för sjukfrånvaro. Här ligger EECS generellt sett på det nationella snittet för statligt anställda. Teknisk och administrativt anställda tillhör gruppen med högst sjukfrånvaro. Den gruppen ligger över det nationella snittet. Orsaken till detta ska analyseras.

Incidenter

Under Q3 har följande rapporterats: 6 antal risker, 1 incident och 5 arbetsrelaterade skador. Sonja uppmanar att fortstätta rapportera in incidenter för att kunna förebygga riskerna. Skolan analyserar inrapporterade händelser, det är så utmaningarna kring kemikalier har kunnat identifieras, och nu åtgärdas.

Nästa steg är att ta fram en plan för HSE (Health, Safety and Environment) som kommer att inkluderas i Verksamhetsplanen 2023.

Health, Safety and Environment på EECS

Brand

Vi behöver förbättra vår brandsäkerhet och brandberedskap i både labb och generella ytor. Vi måste följa aktuella standarder för brandfarliga och explosiva material. Minst två personer från varje avdelning uppmuntras ha tagit brandkursen.

Kemikalier

Nya rutiner kring inköp, förvaring och dokumentation av kemikalier håller på att implementeras av KTH centralt. Detta påverkar både labb och andra lokaler.

Säkerhetsrisker

Hittills har det inte funnits någon centraliserad samordning angående säkerhetsfrågor i labb och därför kommer det att göras en insats.

Åtgärdsplan under 2023

Under nästa år kommer en strategi och åtgärdsplan att arbetas plan för säkerhetsfrågor. Målet är att utveckla en säker kultur på hela EECS.

Krisövning 

Skolledningen hade en krisövning den 13 oktober. Med hjälp av en praktisk övning testade de skolans krispärm. Övningen visade att pärmen behöver förbättras. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram förslag till förbättring.

Phishingförsök

Nyligen skedde ett phishingförsök på vår skola där personer ombads att ta kontakt med skolchefen. Många rapporterade in, men några föll också för fällan. Fortsätt att vara uppmärksamma. Rapportera misstankar till IT-support med den misstänkta mejlkonversationen som en bilaga.

Nya chefer

Fler hybridrum

Tio fler rum ska bli hybridrum. Beräknas vara klart till jul:

 • Greta Woxén​

 • Laila Ohlgren​

 • Annica Tiger​

 • Björn Ericsen​

 • Kerstin Severinson Eklundh​

 • Germund Dahlqvist​

 • Kalle Siklosi​

 • Motala​

 • Grimeton​

 • Ada

Inriktningsbeslut för lärare på grundutbildningar

Medarbetarundersökningen 2021 visade på höga stressnivåer bland lärare. En undersökning avslöjade en obalanserad fördelning av undervisningsbelastning. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen. Utöver vidtagna åtgärder fann skolledningen det nödvändigt att betona att alla förväntas vara delaktiga i undervisningen.

Inriktningsbeslutet klargör i vilken utsträckning lärare förväntas vara delaktiga i undervisningen.

 • Professor minst 20 % ​

 • Universitetslektor minst 50 %​

 • Biträdande lektor max 30 %​

 • Adjunkt 100 %​

 • Forskare 20 %​

 • Postdoktor max 20 %​

 • Doktorand max 20 %

Myndighetskapital

Den 20 oktober hade skolans avdelnings- och institutionschefer en samling med skolledningen. Målet var att få input till en 3–5-årsplan för våra myndighetskapital. Vi beslutade om några åtgärder som kommer att inkluderas i vår verksamhetsplan. Skolledningen kommer att sammanfatta och upprätta en plan för våra myndighetsinvesteringar.

Aktuella utmaningar

 • Ökade hyreskostnader med 6 %.
 • Låg bemanning på ekonomienheten.
 • Bristande städning i på KTH Kista.
 • Institutionsteam ska implementeras.
 • Många förändringar på KTH central nivå – vilket leder till hög arbetsbelastning för skolledningen.

Håll dig uppdaterad på Slack eecs-info-from-head-of-school .

Nästa AEM 24 november

Nästa personalmöte är 24 november. Efter en omröstning via Zoom bestämdes det att vi skulle vara i hybridmötesrummet Gustaf Dahlander  i huvudbyggnaden på KTH campus. Därifrån kommer Sonja sända live och från klockan 8:00 bjuds det på frukostmacka. Du väljer mellan att delta på plats eller digitalt. 

Bidra till agendan!

Kontakta communication-support@eecs.kth.se  om du har förslag på innehåll till kommande personalmöten. Vill du skicka in anonyma frågor använd det här formuläret .