Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Summering av All employee meeting (AEM) 

24 november 

Skolchef Sonja Berlijn
Publicerad 2022-11-28

Missade du AEM den 24 november eller vill minnas vad som sades? Här finns summeringen och presentationen. 

November månads All employee meeting sändes från Gustaf Dahlander på campus, med kollegor både på plats och via Zoom. Nytt för detta tillfälle var att det serverades frukost i mötesrummen på båda campus.

Här kan du läsa en sammanfattning av mötets punkter. För mer djupgående information kan du ladda ner presentationen. 

Nya återsamlingsplatser 

Borggården och Malvinas väg har nya återsamlingsplatser vid händelse av evakuering. Gå till intranätet för att se din närmsta återsamlingsplats. 

Skolans återsamlingsplatser

Evakuering på EECS – ny rutin 

Skolan har en ny rutin för evakuering. Numera arbetar vi i en hybridvardag där utsedda utrymningsledare inte alltid är på kontoret. Nya rutinen innebär att alla har skyldighet att hjälpa till vid utrymning. Det hänger redan oranga utrymningsvästar på avdelningarna på strategiska platser med en instruktion på varje väst hur man ska agera vid utrymning enligt rutin:

Rutinen

 • Ta på dig västen. Du som är först att reagera på larmet har skyldighet att ta rollen som utrymningsledare.
 • Se till att kollegor går ut och samlas vid återsamlingsplatsen.
 • Se till så att ingen går in i huset innan räddningsledaren har godkänt det.  

Utrymningsrutiner

Medarbetarundersökning och Säkerhet, Hälsa och Miljö 

Sonja pratade om att vårt arbete med Säkerhet, hälsa och miljö (SHE) är väldigt viktig. Nyligen genomförda undersökningar visar att flera doktorander inte mår bra och känner sig ensamma och exkluderade. Det har kommit in förslag på hur vi ska jobba med detta och skolledningen kommer att följa upp arbetet.  

Sonja uppmanade också till att fortsätta rapportera in incidenter via IA-systemet. Det hjälper oss i arbetet med att förebygga risker i arbetet med SHE.

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Rektorsbesök 

KTH:s nya rektor, som tillträder 1 december, kommer besöka vår skola den 12 december och 11 januari.  

Är du intresserad av hans installationsceremoni kan du köpa biljetter för att delta på plats eller se den online.  

KTH:s rektorsinstallation 2022

Anställningsordning 

Sonja berättade om en ny process för hur du blir anställd och befordrad. Dekanus har bjudits in till skolans ledningsmöte för att diskutera.  

Samgåendet av två avdelningar 

Avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion (EME) och Avdelningen för fusionsplasmafysik (FPP) går den 1 januari 2023 samman och blir Avdelningen för Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF). Den nya avdelningen kommer ledas av Martin Norgren  med Per Brunsell  som vice avdelningschef.  

Nytt kvalitetssystem för utbildning 

Grundutbildningsansvarig Ann Lantz  gästade för att berätta om våra utbildningars nya kvalitetssystem.  

 • Vi kommer årligen att granska kursanalyser. 

 • Vartannat år kommer vi ta fram programanalyser, som till viss del bygger på kursanalyserna. 

 • Vid behov kommer typer av program att utvärderas (det vi tidigare kallade regelbunden granskning) med hjälp av externa granskare. 

 • UKÄ har annonserat att dom under våren 2023 kommer utvärdera uppdragsutbildning.  

Uppdatering om ökade hyreskostnader 

Hyrorna kommer att öka med cirka 10 procent. Universitetsstyrelsen har ett kontinuerligt fokus på våra kostnader och KTH bör hålla nere kostnaderna för hyra och andra omkostnader. EECS har varit proaktiva och har redan startat ett lokalförsörjningsprojekt.  

En ny modell för uthyrning är på väg och laboratorier och mentorplatser kommer att få rabatt – mer detaljer kommer att presenteras när det är klart.

Varje kilowattimme räknas! 

KTH ska som myndighet genomföra åtgärder för att spara energi enligt ett nytt uppdrag från regeringen och vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning. Här är några förslag på hur du kan bidra:  

 • Stäng av datorer, skärmar, kopiatorer och skrivare efter arbetstid. 

 • Håll inte fönster öppna utan vädra bara kort vid behov. 

 • Stäng av utrustning i standby.

 • Släck all belysning (nödbelysning undantagen) i obemannade lokaler. 

Avslutat regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter

Institutionsstöd och ekonomienheten 

Precis som de andra skolorna på KTH, implementerar även vår skola institutionsstöd för att alla institutioner ska ha kontaktpersoner inom verksamhetsstödet. Här kan du se din institutions stöd:  

Institutionsstöd

Rekryteringen av ekonomer pågår och det finns fortfarande vakanser inom ekonomienheten.

Nästa AEM 20 december 

Terminens sista personalmöte är 20 december . Då sänder vi från Digital Futures med frukostmacka från 8.30. Du väljer som vanligt mellan att delta på plats eller digitalt.  

Bidra till agendan! 

Kontakta communication-support@eecs.kth.se  om du har förslag på innehåll till kommande personalmöten. Vill du skicka in anonyma frågor använd det här formuläret .