Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Summering av personalmötet (AEM)

16 december

Skolchef Sonja Berlijn. Fotograf: Susanne Kronholm
Publicerad 2021-12-20

Här är en summering av personalmötet (AEM) med Sonja Berlijn där hon bland annat pratade om Verksamhetsplanen 2022, arbetsmiljöåtgärder på skolan och migreringen från Box till OneDrive.

Sonja inledde med att gå igenom sin stående punkt Hälsa, miljö och säkerhet (HMS). Hon gick igenom skolans statistik för sjukfrånvaro och incidenter, där en synlig trend är att Verksamhetsstödet har högre sjukskrivning än fakulteten och Sveriges genomsnitt.

Statistiken kan du se i presentationsmaterialet.

Åtgärder inom arbetsmiljö

Efter medarbetarundersökningen har samtliga avdelningar och enheter diskuterat och tagit fram förslag på tre förbättringsåtgärder inom sin arbetsmiljö. 

Detta har mynnat ut i en lista på sju åtgärder för vår skola. Se listan i presentationsmaterialet. 

Coronavirus

Sonja uppmanade att vi ska hålla oss uppdaterade på KTH:s sidor för information till anställda med anledning av coronaviruset. Rekommendationerna kan komma att ändras under julledigheten.

Hon rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att arbeta hemifrån eller sjukskriva dig när du eller någon i din familj har symptom. Är du osäker eller har du funderingar pratar du med din närmaste chef. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19

EECS Verksamhetsplan 2022

Sonja informerade om att vi arbetar fortfarande med vår verksamhetsplan och räknar med att den ska vara klar i januari 2022.

I presentationsmaterialet kan du se vilket fokus planen kommer ha för EECS del.

Rensning av e-postdomäner

Sonja gav en uppdatering av arbetet med att rensa e-postdomäner på skolan. Hur arbetet fortskrider kan du se i presentationsmaterialet.

OneDrive

Vi fick också information om migreringen från Box till OneDrive. OneDrive är redan aktiverat för alla och kan idag användas av personal och studenter som har en KTH-plattformstjänst. 

Mer information finns i presentationsmaterialet. 

Vinterkonferensen

Sonja passade också på att tacka alla som deltog i och hjälpte till med vinterkonferensen. 

För den som vill läsa mer finns både film, bilder och artiklar om evenemanget på intranätet. 

Snapshots från framtidens forskning på EECS Vinterkonferens

Hej, Marco och Stefan!

Verksamhetsstödet under julen

Avslutningsvis informerade Sonja om att Verksamhetsstödet kan ha avvikande öppetider under julen. 

AEM 2022

Nästa AEM är den 10 februari. Hela vårterminens AEM ligger i skolans kalender. 

AEM 10 februari