Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsdirektören: väsentliga fördelar med samgåendet

Kerstin Jacobssons besök på EECS

Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson som leder arbetet med samgåendet
Publicerad 2022-10-19

I arbetet med att förbereda samgåendet av verksamhetsstöden besökte universitetsdirektören Kerstin Jacobsson skolornas verksamhetsstöd (VS) för att ge information. Måndagen den 17 oktober var det EECS tur.

Universitetsdirektören började med att berätta om sin bakgrund och att hon under sin tid på Uppsala universitet (UU) bland annat jobbat med samgåendet av UU och Högskolan på Gotland, innan hon började på KTH 2019. Samgåendet skulle enligt plan arbetstartats 2019, något som pandemin satte käppar i hjulet för. 

Kerstin tillsammans med Sara Johansson, tf. administrativ chef på EECS

Kerstin Jacobsson ser flera fördelar med samgåendet: 

– Jag tror vi kommer se stora vinster i och med mindre dubbelarbete. Du kommer få mer tid till att göra det du ska. Lärare och studenter kommer få bättre stöd och avlastning, och vi kommer ha större möjligheter att gå in och förebygga problem, säger Kerstin.  

– En annan fördel är digitaliseringen eftersom det kommer bli mer centraliserat, avslutar hon.

Verksamhetsstödets roll på KTH 

Hon pratade sedan om vilken roll verksamhetsstöden har på KTH. Det är vår uppgift att skapa värde för lärare och forskare i deras undervisning, bidra till en god studiemiljö för studenterna och samtidigt uppfylla KTH:s uppdrag som högskolemyndighet.  

Och att KTH behöver säkerställa ett verksamhetsstöd som utvecklas i takt med behoven inom områdena kompetenser, processer, tekniklösningar och organisation.  

Mer än utbildning och forskning 

KTH är mer än utbildning och forskning, och Kerstin pratade om andra områden som är viktiga för oss. Bland annat att vi ska ligga i digital framkant, autonomi, globalisering och att verksamheten ska drivas med effektivitet och kvalitet.  

Hon berättade också om vår fortsatta utvecklingsresa och gav exempel på hur hon ser den. Bland annat ska det vara ett mer likvärdigt och samordnat verksamhetsstöd, ett än mer tillgängligt stöd och ett verksamhetsstöd som matchar interna behov och förändringar i omvärlden.  

Rektors beslut 

Hon sammanfattade rektors beslut om sammanslagningen från den 14 juni. Vi kommer till exempel att bli fem nya avdelningar och vi kommer benämnas som VS.  

Från den 1 januari 2023 fortsätter vi initialt i våra roller och i normalfallet med samma chef. 

Programmets arbete 

Under programmets arbete som pågår mellan 1 juni 2022 och 1 januari 2023 kommer det bland annat att arbetas med anpassningar och revidering av styrdokument. Arbetet med annan pågående utveckling inom KTH kommer synkroniseras, som framtidens utbildning – ett program som ska genomföras under fem års tid. En annan viktig fråga är lokalförsörjning. Vi kommer få ökade hyreskostnader på 100 miljoner kronor – hur hanterar vi det? 

Programmets organisation 

Kerstin visade också hur programmet är organiserat med exempelvis beställare (rektor), styrgrupp (som består av skolchefer, vicerektor för digitalisering, representanter från samverkansgruppen och från kåren) och av universitetsdirektörens styrgrupp bland annat bestående av administrativa cheferna. Till sin hjälp har Kerstin också ett prefektråd, där Mikael Skoglund och Hans Edin representerar EECS.