Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vid avslut av anställning

Här hittar man en IT-relaterad lista med punkter som är viktiga att tänka på när en anställning upphör. Sidan vänder sig till både dig som slutar på KTH men även till dig som chef om du har en medarbetare vars anställning på KTH upphör.

Checklista för dig som slutar på KTH

Du som avslutar din anställning på KTH, behöver se över ditt KTH-konto, data och hårdvara innan du lämnar KTH.

Hantering av data

Du som anställd behöver se till att din chef och/eller dina kollegor har tillgång till relevant forskningsdata och annat du hanterat. För att göra det tydligt vad som inte behöver arkiveras, passa på att radera onödig data när du gör överlämningen.

  • Hantera din personliga data i din hemkatalog H: och KTH OneDrive, då du ej får tillgång till dem efter att ditt konto inaktiverats. Stäm av med din chef om vart annan data ska lagras.
  • Spara undan dina privata mappar och filer som du eventuellt lagrat lokalt på din KTH-dator. Stäm av med din chef om vart annan data ska lagras.
  • Det är viktigt att överföra ägarskap på delade mappar i OneDrive till en kollega så att de kan fortsätta jobba med de mapparna och filerna. Kontakta IT-support för att få guidning.
  • Se över din profilsida eftersom KTH förbehåller sig rätten att ta bort din profilsida efter det att din anställning vid KTH har upphört. Läs mer Om profilsidor på KTH:s webbplats .
  • Är du kanalägare i KTH Slack, överför ägandet innan du slutar. Kontakta IT-Support om du behöver hjälp.

Hantering av hårdvara

All KTH ägd hårdvara ska lämnas kvar på KTH. Diskutera med din chef hur din hårdvara ska hanteras.

Hantering av ditt KTH-konto

Du ansvarar själv för att hantera alla registreringar där KTH-kontot används, såsom inloggning på webbsidor, vidarebefordring av e-post, osv.

  • Ditt KTH-konto inklusive e-postadress kommer inaktiveras. Inaktiveringen sker på beställning av personalfunktionen på skolan. Läs mer på intra.kth.se/inaktivering   för att ta reda på vad du behöver göra om du vill fortsätta ha kontakt med KTH.
  • Vid behov, flytta eller kopiera över din e-post till ett privat e-postkonto. Information finns på Flytta e-post mellan olika konton .

Checklista när någon slutar (relevant för dig som chef)

Data i personliga hemkataloger, OneDrive, backupsystem, etc. kommer att raderas när KTH-kontot avslutas. Därför är det viktigt att ni har tillgång till den data ni behöver t.ex. relevant forskningsdata.

 Tänk även på att göra följande: