En förebild som väljer bort flyget

Syntolkning: Mauro Onori framför en tegelvägg.
Mauro Onori, prefekt för institutionen för industriell produktion.
Publicerad 2019-04-10

Klimatpåverkan från flygresor är ett stort problem och akademiker är bland de värsta syndarna. Mauro Onori bestämde sig för att förändra sitt beteende och även inspirera andra att göra detsamma.

Hej, Mauro, prefekt för institutionen för industriell produktion. Du har bestämt dig för att dra ner på dina flygresor kraftigt och vill inspirera dina kollegor att göra detsamma. Vad fick dig att ta steget?

Jag tror att det var min dotter som väckte idén: hon gick med i organisationen Vi som håller oss på jorden, som förenar svenskar som vill avstå från flyget. Efter en analys insåg vi båda två att akademiker är bland de värsta syndarna i denna kategori. Så jag bestämde mig för att försöka minska mina flygkostnader.

Du har skrivit några tips till dina IIP-kollegor, tankesätt som hjälper till att minska resandet, varför det?

För vissa seniorer inom akademin har resandet och minglandet utomlands blivit en del av deras arbetssätt. Vi lär våra studenter om Lean Production (för att minska avfall), system för re-use and re-cycle, hållbara affärsmodeller och många andra metoder och tekniker. Nu är det dags för oss akademiker att leva som vi lär.

Hur förändrar man sin attityd?

Överskatta inte din egen betydelse. Påminn dig om att vi seniorer först och främst ska förmedla kunskap och skapa förutsättningar för yngre forskare att bilda nätverk, bli uppmärksammade etc. Industrins mål för framtiden har en etisk dimension idag, som radikalt försöker minska användningen av naturresurser och energi, skapa långlivade maskiner och så vidare - men det handlar också om hur vi som individer tar ett personligt ansvar för hur vi använder vår jord.

Vad är alternativet till att resa?

Problemen kopplade till klimatförändringar är välkända för de flesta och många vill agera. Till exempel, när jag blev tillfrågad om att vara huvudopponent vid en disputation, frågade jag helt enkelt om det kunde ske via video-länk. Svaret var ja. Du kan också begränsa antalet organisationer du går med i. Överför ansvaret till yngre forskare och påminn dig själv om att det inte är hela världen om du missar ett möte personligen. Turas om att resa till möten - hela gruppen behöver inte delta i varje konferens. Det är oerhört viktigt att KTH tar täten i denna förändringsresa.

Text: Anna Gullers och Mauro Onori