Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Alla på KTH borde gå kursen”

Porträtt Kalle Garme
Kalle Garme arbetar med marina system på SCI-skolan och har gått kursen "Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning".
Publicerad 2022-08-23

Kalle Garme arbetar med marina system på SCI-skolan och har gått en kurs i genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning. Han förklarar varför han anser att alla på KTH borde gå den.

Samtliga utbildningsprogram vid KTH ska framöver innehålla kunskaper om jämställdhet och mångfald. Men även lärare kan vidareutbilda sig i området, och det utan att behöva lämna campus. Kursen "Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning"  vill bidra med kunskaper i genusforskning och jämställdhet, och tips på hur kan använda kunskapen för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet och i olika former av utvecklingsarbete.

Kalle Garme  arbetar med marina system på SCI-skolan och har gått kursen.

Vad fick dig att söka kursen?

– Jag har under många år och i olika sammanhang (bland annat i SCI-skolans jämställdhetsgrupp) efterfrågat en kurs om genus i undervisning och genusaspekter kring pedagogik. Egentligen med fokus på klassrumspraktiken, men jag blev ändå jag glad när jag råkade se att den här kursen gavs.

Vad tyckte du?

– Bra form och innehåll. Som alla kurser och studier blir det vad man gör den till som student. Men handledningen var bra, kursledare inspirerande och de hade valt bra artiklar och uppgifter för oss att arbeta med. 

Vad är det viktigaste du har lärt dig? Fick du någon aha-upplevelse?

– Att genusteori är en sådan intellektuell utmaning. Om man ska förstå krävs det att man lägger manken till, läser och anstränger sig för att förstå. Min aha-upplevelse var nog annars att jag insåg att vilket ämne som helst nerskuret till kursinnehåll, är så normstyrt. Att det vi inom t.ex. ingenjörsutbildningar har valt ut och som vi anser är de grundläggande och självklara faktiskt kan, och bör, ifrågasättas. Det var en aha-upplevelse. Att vad som är självklart bara beror på den, eller den kanske rätt konforma grupp, som väljer.

Har kursen en relevant koppling till din arbetsplats?

– Till min arbetsplats i största allmänhet så klart, där vi numera, tack vare kursen (eller mig) talar om akademiskt hushållsarbete och försöker diskutera några av artiklarna från kursen. Som pedagog, programansvarig och kursutvecklare är hela kursen relevant. Jag hade önskat lite mer av ”genus i klassrumspraktiken”. Vi som jobbar i väldigt homogena grupper efterfrågar ofta inspiration och kunskap om hur man behandlar individerna som utgör minoriteter, rent praktiskt alltså. Hur mycket uppmärksamhet ska hen få? Hur delar jag in i grupper? 

Är det mycket jobb på sidan av ditt vanliga jobb? (kursen är på 4,5 p)

– Är det inte en del av mitt jobb? Att utvecklas, höja blicken och vidga mina vyer!

Vem tycker du ska gå kursen?

– Alla på hela KTH! Nu finns den även på engelska. Generellt är vi förvånande utbildningsfientliga när det kommer till oss själva, är vi inte?

Nedtecknat av Anna Gullers

Om kursen

Kursnamn: Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning (LH225V)

Omfattning: 4,5 hp

Målgrupp: Lärare på KTH 

Kursstart: 1 september 2022

Kursansvarig:

Kursinnehåll från kurswebbsidan:

Kursen ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner.

Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram.

Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.