Till innehåll på sidan

"Alla ska komma till tals och påverka”

Kristina Palm, ordförande i ITM's skolkollegium
Publicerad 2020-05-25

Skolkollegium är ett viktigt forum för att fakultetens röst ska bli hörd, menar Kristina Palm. Hon och 13 kollegor från ITM-skolan tar nu plats i det första skolkollegiet, som har sitt inledande möte i juni.

Hej Kristina Palm, ordförande i ITM:s nya skolkollegium. Vad är det ni ska syssla med där?

– Vi ska ta upp frågor som ITM:s fakultet tycker är viktiga att diskutera och som i förlängningen kan leda till en positiv påverkan på ITM och KTH. Det kan handla om fördelning av arbetsuppgifter mellan lärare och administration eller hur beslutsfattande kan bli mer transparent. Skolkollegiet är ett forum för att göra sin röst hörd, vilket innebär att fokus är på att samtala och diskutera.

Skolkollegiet (där hela ITM:s fakultet kommer att bjudas in) träffas två gånger per termin och vår plan är att ses första gången efter sommarsemestrarna. Ett initalt möte med oss 14 som är valda kommer ske redan den 8 juni för att tillsammans diskutera hur vi ska planera våra skolkollegium.

Varför behövs ett skolkollegium?

– Skolkollegium är viktigt för att fakultetens röst ska bli hörd och för att på sikt kunna påverka KTH och ITM i för oss viktiga frågor. Jag ser det som ett viktigt komplement till KTH:s linjestyrning och det är positivt att dekanus och prodekanus har försökt hitta ett sätt där vi alla får komma till tals. Dekanus och prodekanus har också startat ett KTH-övergripande kollegium som alla i KTH:s fakultet kan delta i och också vara en arena för påverkan. ​​​​

Vad är första punkten på agendan när ni ses?

– För att vi ska kunna påverka ITM och KTH så kommer vi i kollegiet behöva diskutera hur vi lyfter våra frågor till beslutsfattarna på KTH, jag tänker att det blir en viktig fråga på vårt första möte den 8 juni. 

Medlemmar i ITM's skolkollegium

Två personer från varje institution ingår i ITM:s skolkollegium.

 • Kristina Palm (ordförande)
 • Joachim Claesson (vice ordförande)
 • Monika Topel Capriles
 • Manon Bonvalet
 • Johan Kristoffersson
 • Hamzah Ssekiunga Ssemakula
 • Gunilla Franzén Sivard
 • Kristina Nyström
 • Mohammad Akhbari
 • Kristina Knauff
 • Per Norström
 • Fredrik Asplund
 • Hanna Bernemyr
 • Christopher Humle-Smith

Text: Anna Gullers