Till innehåll på sidan

Är du framtida chef inom ITM-skolan?

Kvinna tittar genom kikare.
ITM-skolan söker efter dig som har en ledarroll inom utbildnings- och forskningsverksamhet men saknar chefsansvar samt dig som idag inte har en ledarroll men är intresserad av en. Foto: Chase Clark på Unsplash.
Publicerad 2023-02-02

Har du en ledarroll inom utbildning eller forskning men utan chefsansvar? I april startar ett internt ledarskapsprogram på ITM-skolan för dig som vill utveckla ditt ledarskap, eller är intresserad av en framtida chefsroll på enhets- och institutionsnivå.

I april startar ett internt ledarskapsprogram på ITM-skolan. Under tre terminer kommer deltagarna ses ungefär en gång i månaden med specifika teman varje gång. Utbildningen ger tillgång till coaching och ledarhandledning under programtiden, både individuellt och i grupp. Programmet inleds och avslutas med ett tvådagarsinternat.

– Ofta har vi haft svårt att veta vem som ska ta över en viss position när någon slutar. Programmet ska säkra skolans framtida behov av kompetenta ledare i alla positioner på institutionerna, säger ITM:s skolchef Pär Jönsson.

Tyngdpunkten ligger på praktiska inslag där träning i ledarverktyg varvas med reflektion och gemensamma diskussioner. Målsättningen under programmet är att deltagarna ska tillägna sig färdigheter och förmågor som man behöver för att utöva ett aktivt ledarskap för ett tryggt och robust arbetsklimat.

– Det här är en pilot där vi vill bygga en trygg ledarskapskultur med handlingskraftiga chefer så att ITM kan leverera utbildning och forskning av högsta kvalitet, säger Pär Jönsson.

En skillnad mot tidigare ledarskapsprogram är det här mer individanpassat, men trots det är deltagarna inte garanterade att få en ledar- eller chefstjänst.

– Utbildningen ska mer ses som ett förberedande program, förklarar Pär Jönsson.

Totalt kommer ca 15 medarbetare antas till programmet.

Läs mer om innehållet i programmet

Kursfakta

För vem: För dig som har du en ledarroll inom utbildnings- och forskningsverksamhet men saknar chefsansvar samt den som idag inte har en ledarroll men ett intresse för en framtida chefsroll på enhets- och institutionsnivå. Skicka in din intresseanmälan nedan. Prefekter kommer också att kunna tillfråga och nominera lämpliga medarbetare.

Plats: Campus samt internat. Alla träffar kräver fysisk närvaro.

Deadline: 24 februari, 2023

Kursdatum: 
2023: 27 - 28 april (internat), 1 juni, 24 - 25 aug, 29 sep, 27 okt, 24 nov
2024: 12 jan, 16 feb, 15 Mars, 12 april, 30 -31 maj (internat)

Kursledare: Magnus Åkesson, arbetslivspedagog, coach, ledar- och organisationsutveckling

Anmäl dig här