Till innehåll på sidan

Är du långt från ditt hemland?

Det här gäller för dig som vill resa hem och arbeta

Händer som sträcker sig mot varandra.
Foto: Toa Heftiba på Unsplash
Publicerad 2020-05-26

Det kan vara en svår situation att befinna sig i ett främmande land under en pandemi som den vi upplever nu, utan att lätt kunna träffa nära och kära.
Många medarbetare på KTH vill arbeta på distans från sina hemländer, men KTH som arbetsgivare kan dessvärre inte godkänna det.

Med anledning av pågående samhällskris och det extraordinära läge som råder, är det inte konstigt att vilja vara i sitt eget hemland, nära sin familj och sina vänner. Före corona var världen liten och det var lätt att åka mellan länder.

– Många hör av sig och vill ’jobba hemma’ fast från sitt hemland, vilket är förståeligt, säger Anna Blendow, Human Resources på ITM.

Men trots att KTH:s medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån, gäller detta alltså inte från andra länder än Sverige.

– Tillfälligt hemarbete sker inom pendlingsavstånd från KTH, och därmed i Sverige, säger Anna Blendow.

Det är centrala kollektivavtal som reglerar arbetstagares arbete utanför Sverige. För de anställda som nu är i sina hemländer och arbetar, så kan KTH inte heller verka som arbetsgivare där. Om en medarbetare absolut vill åka till sin familj och sina vänner i hemlandet så är enda möjligheten att söka tjänstledighet utan lön eller semester och få det beviljat av chef.

Vissa medarbetare befinner sig redan nu utanför Sveriges gränser där de har fått godkänt av sin chef att arbeta från utlandet. Däremot kommer inga nya beviljanden ska göras från KTH.

– Respektive chef bör därför ha en dialog med de anställda som nu befinner sig utanför Sverige och arbetar. Dessa anställda behöver informeras om vad som gäller och vad de bör tänka på. De omfattas inte av arbetsgivarens försäkringar och kanske inte heller av hemlandets/utlandets socialförsäkringssystem. Det är med andra ord upp till den anställde att ha eget försäkringsskydd. De behöver också tänka på att de kan få problem med skattelagstiftning på grund av att lönen betalas ut och beskattas i Sverige.

Text: Anna Gullers