Till innehåll på sidan

Han letar efter de smartaste hjärnorna

Andrew Martin är ny ansvarig för fakultetsförnyelse

Andrew Martin framför några träd med gula löv.
Andrew Martin har nu tillträtt som ansvarig för fakultetsförnyelse.
Publicerad 2022-10-05

Han ska se till att vi värvar de smartaste hjärnorna till ITM och att de anställda har en kreativ miljö. Bland annat. Från och med den 1 oktober är Andrew Martin, professor vid Institutionen för Energiteknik, ansvarig för fakultetsförnyelse (FFA) vid ITM.

Vilken är din huvudsakliga uppgift som ansvarig för fakultetsförnyelse (FFA)?

”Som FFA ska jag övervaka flödet av kompetent personal inom undervisning och forskning. Jag kommer att samverka med ITM:s institutioner för att sätta ihop årsplanerna för fakulteten, därefter sammanställa dessa på ITM-nivå och rapportera en övergripande plan till den centrala administrationen. Dessutom är jag med och rekryterar nya lärare inom tenure track, gästprofessorer och andra. En del av mitt uppdrag är att vara ett stöd till befintliga lärare och forskare när de vill bli befordrade till docent eller professor exempelvis.”

Vad betyder det för dig att bli FFA?

”Jag har varit enhetschef de senaste åtta åren, det är ganska länge, så jag var redo att gå vidare till en ny roll. Det är en ära att bli uttagen till en nyckelposition på ITM. Att vara med att utveckla och planera fakulteten är en spännande utmaning. Förhoppningsvis kommer mina drygt 20 års erfarenhet på KTH till nytta.”

 Varför är denna roll viktig?

”Både organisation och medarbetare behöver förnyelse, så länge processerna görs rätt. FFA ska samordna det strategiska arbetet för att vi ska få in de smartaste hjärnorna till KTH och också främja en kreativ miljö för medarbetarna. Termen "samordning" är nyckeln här, eftersom FFA inte kan arbeta ensam. Institutionschefer och andra ledare, fakultet, forskare och administratörer måste alla samarbeta, särskilt när de gäller utmaningar som att komma till rätta med obalanser mellan könen.”

Vad är det första du tänker ta tag i?

"Jag har fått en bra introduktion från Natalia Skorodumova, vår avgående FFA. Tack vare hennes insatser har jag en någorlunda god uppfattning om vad uppgiften innebär, men det finns säkert delar som jag inte helt kan förutse. Jag vill behålla det goda momentum vi har i pågående rekryteringar och sätta mig in i den praxis som redan finns. Jag kommer också att prioritera att träffa alla institutioner på ITM inför nästa års fakultetsplaner.”

 Vad inom rekryteringar skulle du vilja utveckla på ITM?

Det är lite svårt att ta itu med eftersom fakultetsförnyelse har skötts väl på ITM. När jag väl har lärt känna avdelningarna kanske jag kan hjälpa till med att sprida ”best practices” inom exempelvis rekryteringar, se till att ledande befattningar roterar, etc.

Intervju: Anna Gullers