Till innehåll på sidan

”Examinatorns ögon och öron”

Tom lärosal.
Skolsalarna står tomma när tentorna sker digitalt. Foto: Ivan Aleksic på Unsplash
Publicerad 2020-04-29

Hur funkar det att vara tentavakt på distans med studenterna på videolänk? Ewa Rönndahl, kommunikatör i Södertälje var en av alla de som ryckte ut som frivillig under omtentaveckan nyligen.

Hur fungerar det att vara digital tentavakt?

– Jag valde att sitta på plats i mitt kontorsrum i Södertälje för att vara ostörd och ha stor skärm. Jag hade fått en lista på de studenter jag hade ansvar för. Vi hade även haft en test-tenta på ca 30 min veckan innan för att både studenter, examinatorer och tentavakter skulle få känna på tekniken, ställa in kameran rätt osv. Som tentavakt prickade jag av studenterna, de fick visa leg i kameran. Sen hade jag ett manus för att starta tentan, ge vissa instruktioner, säga till vid pauser osv.

Vilken slags plattform användes?

Ewa Rönndahl som agerade digital tentavakt vid KTH Södertälje.

– Vi använde Zoom och det ser ut som ett vanligt möte, man var förindelad i olika zoomrum och ett rum var ”mitt”. Den zoomansvarige kunde gå emellan rummen och hjälpa till med tekniken. Även examinatorn gick ibland in i de olika rummen och kollade hur det gick. Då kunde även studenterna ställa frågor kring tentan.

Hur många hade du uppsikt över?

– Det skulle varit 15-16 personer men det var bara 6 som kom.

Hur mycket av varje person syntes, och kunde du höra dem?

– Studenterna skulle ha telefonen (=kameran) med Zoom snett bakom sig. Så jag såg åtminstone en del av studenten samt dennes datorskärm och skrivbord. Själva tentan skulle skrivas för hand och studenten skulle fota av sina lösningar och ladda upp i canvas vid tentans slut. Eftersom det är Zooms vanliga mötesfunktion så hade vi alla studenter på Mute som standard. Jag kunde sätta på deras ljud, men då hörde även de andra.

Under hur lång tid vaktar man?

– Jag vaktade två tentor. En matte- och en fysiktenta som var 6 resp 4 timmar långa, plus förberedelsetid. Den första var väldigt stor, vi hade tio Zoom-rum tror jag, med en tentavakt i varje.

Tentavakten skulle vara inloggad ca 45 min till en timme innan och studenterna får ansluta en halvtimme innan ungefär.

Om man ser något "otillbörligt" vad gör man då?

– Man bara noterar och rapporterar till examinator som tar beslut om åtgärd i efterhand. Tentavakten ska inte behöva diskutera med studenten utan är examinatorns ögon och öron.

Hände något som du behövde rapportera?

– Ja, en student använde miniräknare trots att det inte var tillåtet. Det skedde dock helt öppet så hen försökte inte dölja det, utan hade nog missuppfattat. Det var dock väldigt tydligt i instruktionerna vad de fick ha för material och inte.

Text: Anna Gullers