FN besöker KTH för att diskutera cirkulär ekonomi

Amir Rashid, Agnese Beltramo, Hauke Henke, Fumi Harahap (KTH), Lucas Assunção (UNCTAD), Semida Silveira, Eftychia Ntostoglou (KTH), Henrique Pacini (UNCTAD), Cecilia Higa (KTH)
Publicerad 2019-05-21

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) är en FN-organisation som jobbar med den globala agendan för handel och utveckling. Med KTH har de samarbetat sedan några år tillbaka och nu finns det anledning att förnya samarbetet. Organisationen lyfter nämligen cirkulär ekonomi på agendan vilket går väl i linje med KTH’s satsning inom området. Den 10 maj besökte de KTH.

Det var Henrique Pacini, som har doktorerat vid KTH’s Energiteknik och numera jobbar som expert på UNCTAD, som i maj besökte KTH tillsammans med kollegan Lucas Assunção och berättade om den nya satsningen och en kommande forskningsutlysning. Inom projektet ska man undersöka potentiella förbättringar i befintlig industri som kan bidra till en mer cirkulär ekonomi. Projektet är en del av Programmet för hållbar tillverkning och miljöförorening (SMEP), där UNCTAD agerar som strategisk partner.

– Vi har tidigare varit starka partners med UNCTAD och 2012 samarbetade vi kring FN’s konferens om hållbar utveckling Rio+20, säger Semida Silveira, professor vid avdelningen för Energi och klimatstudier på ITM-skolan som deltog vid mötet.

I slutet av året finns det möjlighet att söka pengar till forskningsprojekt och Energiteknik kommer att finnas med bland de sökande.

Foto: Dilip Khatiwada

Fakta

Programmet för hållbar tillverkning och miljöförorening (SMEP) är ett forskningsinitiativ som stöds av den brittiska regeringen. Det syftar till att minska de miljömässiga och sociala effekterna av tillverkning i utvecklingsländer genom finansiering av forskningsaktiviteter och utveckling av tekniska lösningar som kan bidra till att minska föroreningar och miljöförstöring relaterad till tillverkningsprocesser. UNCTAD är en strategisk teknisk partner i programmet och bidrar med att sprida resultat till dess internationella nätverk.

Läs mer om United Nations Conference on Trade and Development på deras hemsida

Läs mer om SMEP på UNCTAD's hemsida