Till innehåll på sidan

Fredrik – en etisk kompassnål på RSO

Man står vid ett vägskäl.
Bild: Ladislav Babienko, Unsplash
Publicerad 2021-04-07

Etik och forskning är mer sammanflätade än man kan tro. Och när etikfrågorna hamnar allt högre på agendan får KTH sin egen etikexpert. Möt Fredrik Karlsson med en passion för filosofiskt snåriga frågor.

Som student i biomedicin förstod Fredrik Karlsson det rationella i att göra försök på djur. Men när han själv behövde hantera djuren var det djupt olustigt - ett etiskt dilemma som blev startskottet på en karriär vars röda tråd är problematiserande av svåra ämnen och etik.

Sedan september arbetar Fredrik Karlsson på RSO (Research support office) som rådgivare i just etikfrågor på KTH. Det är nytt med en heltidstjänst för dessa frågor, och det har initialt oroat en del, berättar han.

Porträtt av Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson

– Flera har trott att det är på grund av att det har varit någon incident som jag nu finns på plats, säger Fredrik.

I stället handlar det om att lagstiftningen kring forskningsetiska frågor har skärpts, och lärosäten ansvar har blivit tydligare.

– I Sverige har vi stor tillit till våra forskare att de agerar korrekt, men internationellt sett ökar kontrollen av forskare, och det är åt det hållet utvecklingen går.

Han berättar att många vetenskapliga förlag numera har en något filosofisk ruta att fylla i när forskare skickar in artiklar, som handlar om varför man tycker att projektet man driver är etiskt okej.

– Det finns många snåriga områden, som det här, där jag kan ge stöd. Det är bra att det finns en funktion centralt som kan möta den växande oro som finns i de här ämnena.

Forskningen på KTH är ovanligt bred för att vara på ett tekniskt universitet, och närheten till näringslivet ger ytterligare ett lager av etiska gråzoner. Fenomenet exportkontroll som handlar om att vi inte ska sprida vapen, är mer aktuellt på KTH än på andra lärosäten, berättar Fredrik.

– Och i andra änden av ämnen har vi våra skolforskare som bedriver forskning på barn som kan vara mer sårbara och kräva särskild etisk vaksamhet. Därtill har vi folk på Sci-Life Lab där djurförsök och kliniska prövningar kan bli aktuella.

Ett område som väcker en rad nya frågor är AI och maskininlärning, och här kommer en ny lagstiftning i april. Här gäller det att kunna reflektera kring om det gör någon skada att konstruera en maskin på ett visst sätt.

Ryktet om att Fredrik kan hjälpa till med etikproblematik sprider sig sakta i organisationen och den 29 april arrangeras ett halvdagsseminarium kring forskningsetik i internationella projekt där Fredrik naturligtvis har huvudrollen.

Vilka har mest nytta av seminariet?

– Exempelvis forskare som vill veta vad man bör tänka på när man tar emot pengar från utländska källor. Och alla som vill friska upp minnet kring etik, lagstiftning och internationella samarbeten.

Text: Anna Gullers


Seminarium 29 April: Ethics and Compliance in Research and Research collaboration

Mer om forskningsetik på KTH