Till innehåll på sidan

Han leder nygamla utbildningskansliet

Andreas Alm Arvidsson i Osquars backe, KTH.
Andreas Alm Arvidsson är inte bara gammal KTH-student, utan har arbetat i olika roller på KTH ”sedan alltid”. Nu blir han chef för ITM-skolans utbildningskansli.
Publicerad 2022-08-17

ITM:s utbildningskansli på campus Valhallavägen rustar för framtiden och gör om i organisationen. Ny chef för avdelningen är Andreas Alm Arvidssson.

Det kanske inte syns vid en första anblick. Skylten på dörren till utbildningskansliet i Sing-Sing avslöjar ingenting. Och medarbetarna är desamma. Ändå har kansliet sedan den 1 juni både en ny chef och fyra nya enheter med en chef för varje.

– Vi har gjort de här förändringarna för att förbereda oss för samgåendet med GVS och den satsning som heter Framtidens utbildning, berättar Andreas Alm Arvidsson , som leder ”nygamla” utbildningskansliet på ITM.

Jobbet som ansvarig för utbildningsadministrationen har han kvar. Därtill är han en av de fyra enhetscheferna på sitt eget kansli.

Rustat för KTH's utmaningar

Den nya strukturen på avdelningen ska delvis spegla den som finns på GVS och göra det ännu lättare att från och med nästa år samarbeta med kollegorna där. Men kanske viktigare är att börja förbereda sig för de utmaningar som finns på KTH.

– Tidigare har vi varit väldigt fokuserade på utbildningsprogrammen. Dessa kan komma att göras om så att de delas in i en tydligare 3+2-struktur i stället för dagens 5 år. Därtill läggs satsningen på fristående kurser och att vi kommer att ha fler internationella samarbetsprogram.

Han säger också att de måste vara beredda att ta emot nya arbetsuppgifter kopplade till aktivt stöd för lärare och studierektorer.

Medarbetarna har tidigare jobbat med samma uppgifter, skillnaden är att de nu ligger under olika enheter. Tanken är att uppgifterna ska bli mindre personberoende, fler ska kunna samma saker. Till en början blir skillnaden på avdelningen inte så stor. Inte heller för de som tar emot stöd från utbildningskansliet.

– Men studenter kommer kunna få snabbare svar på frågor och på sikt kan lärarna förhoppningsvis märka att de får ett bättre stöd kring undervisningen.

Andreas är inte bara gammal KTH-student (Maskinteknik), utan har arbetat i olika roller på KTH ”sedan alltid”, som han säger. Han kan organisationen och är väl insatt i utbildningsfrågor. Och när dessa förändras, vill han vara med och påverka.

Så vad väntar med Andreas Alm Arvidsson vid rodret?

– Jag har inga valaffischer upptryckta, men jag hoppas att vi tillsammans kan vara aktiva och engagerade i de förändringar som KTH står inför. Vi på ITM är den största utbildningsorganisationen på KTH och har mycket kunskap. Vi ska försöka vara med och driva, jag tycker nog att jag är ganska på hugget.

Text: Anna Gullers

De fyra nya enheterna

  1. Internationalisering
  2. Studievägledning
  3. Utbildningsadministration
  4. Utbildningshandläggning och forskarutbildning