Till innehåll på sidan

Han tar över kampen för lika villkor

Porträtt på Annika och Martin, leende.
Annika Borgenstam lämnar över till Martin Edin Grimheden som ITM-skolans JMLA. Foto: Anneli Nygårds
Publicerad 2022-01-25

Annika Borgenstam, prefekt på Materialvetenskap, lämnar över stafettpinnen som JMLA* till Maskinkonstruktions Martin Edin Grimheden. Annika har bland annat byggt upp ITM-skolans organisation kring jämställdhet, mångfald och lika villkor. Nu vill Martin fokusera på hur vi kan göra för att få till förändring på alla nivåer.

När Annika Borgenstam 2019 utsågs till ITM-skolans JMLA fanns ett uppdrag från högre ort, men inget lag. Alla skolor utsåg personer som skulle leda arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor, men skolorna valde olika vägar. ITM-skolan startade aktiviteter på flera nivåer, något som är unikt på KTH. Dels tog Annika frågorna in i ledningsgruppen, dels engagerade hon medarbetare ute i verksamheten genom att bilda en stor JML-grupp.

– Jag är stolt över den struktur som vi skapade, JML-partner Helena Lundquist från HR och jag, säger Annika. JML-frågorna har verkligen fått högre prio på hela ITM-skolan.

Tack vare den Stora JML-gruppen, med representanter på institutioner och i administrationen, har frågorna kommit närmare alla medarbetare. Inkludering, introduktion för nyanställda, mångfald och arbetskultur har stått i centrum och gruppen har gjort workshops, enkäter och Swedish fika, för att nämna några exempel. Annika menar att det är viktigt att ha levande diskussioner inom många olika områden:

– När man tänker JML kan man tendera att bara vilja se verkstad, men lika viktigt är det att öka medvetenheten om frågorna hos alla.

På ledningsnivå började cheferna med en JML-utbildning och under åren har de haft livliga diskussioner om rekrytering, JML i forskning och utbildning, arbetsmiljö och att följa upp olika nyckeltal. Olika prefekter och ledare fick olika uppdrag att jobba vidare med och har nu – tre år senare – stor kunskap om frågorna. När Annika nu lämnar uppdraget är det ganska naturligt att det är dessa personer som tar vid och kommer att ta över ansvaret ett år var.

– Jag tycker det är bra att JMLA nu går runt bland prefekter och chefer i ledningsgruppen, säger hon. På så sätt kommer det in ny kraft och olika perspektiv varje år.

Men det är med dubbla känslor som Annika lämnar över rodret.

– Jag tycker det här är vansinnigt viktigt och just därför behöver jag lämna över till någon som har mer tid att lägga på frågorna.

För Martin Edin Grimheden, prefekt på Maskinkonstruktion, är steget till JMLA inte särskilt långt. Han har ett stort engagemang i frågorna och har koordinerat utbildningar och workshops på ITM-skolan. Under 2022 blir det han som driver skolans JML-arbete vidare, innan han lämnar över till nästa prefekt. Och på frågan om vad Martin vill fokusera på framöver blir svaret:

– Hur är den stora frågan som vi behöver jobba med under året! 2019 ägnade vi mycket kraft åt att argumentera varför vi skulle göra de här satsningarna. Sedan övergick det i vad vi behövde göra. Vi har nu en bra bild över vad vi behöver göra i fråga om rekryteringar, arbetsmiljö, inkluderande utbildning med mera. Frågan för 2022 blir hur vi ska implementera allt detta.

Det är något som varken chefer på skolan eller JML-representanter har svar på i dagsläget, men med olika perspektiv finns kanske större chans att lyckas.

Vilka råd vill då den gamla JML-ansvariga skicka med till den nya? Svaret dröjer, men sedan svarar Annika Borgenstam med ett leende:

– Försök förändra där du kan och hejda dig från att göra allt på en gång. Man förändrar inte KTH i en handvändning.

*JMLA = Jämställdhets- och mångfalds- likabehandlingsansvarig

Mer om ITM-skolans JML-arbete

Text: Ulrika Georgsson