Till innehåll på sidan

Hur bra är ITM i miljöfrågor?

Revisionen ger svar

Good news is coming = Goda nyheter på väg.
Foto: Jon Tyson, Unsplash
Publicerad 2020-12-01

Inga avvikelser, sju förbättringsförslag och mycket beröm. Det blev resultatet av den interna miljörevisionen på ITM som blev klar i dagarna. Charlotte Flodin, ITM:s Miljöstöd, lyfter fram ris och ros ur rapporten.

Charlotte, vad är ITM bra på, enligt revisorerna?

– Vi fick credd för att HPU har anställt en utvecklingsledare, Jon-Erik Dahlin, som tar fram moduler för att stötta lärarna i arbetet med att integrera hållbar utveckling i program och kurser. GVS undersöker redan hur hela KTH kan dra lärdom och ha glädje av detta initiativ.

– Revisorerna såg även att ITM har en god medvetenhet och en levande dialog vad gäller att integrera miljö och hållbar utveckling i våra program och kurser.

– Att ITM:s inköp är centraliserade var också en positiv anmärkning, eftersom det ger oss goda möjligheter att ställa miljö- och hållbarhetskrav.

Men även den finaste ädelsten kan slipas. Vad kan vi bli bättre på?

ITM-skolan fick sju förbättringsförslag. Generellt handlar det om att bättre integrera frågorna kring miljö och hållbar utveckling i det dagliga arbetet, exempelvis i uppföljning av programanalyser och vid inköp och informationsspridning på institutionerna.

KTH Sustainability Office har koordinerat arbetet tillsammans med Skolchef Pär Jönsson, Administrativ chef Christina Carlsson, ITM:s Miljöstöd Charlotte Flodin och Hållbarhetsstrateg Anna Berglund från KTH Sustainability office. Stort tack till alla som var med och genomförde revisionen och till alla från ITM som var med och representerade vår skola!

Läs hela ITM:s Miljörevisionsrapport