Hybrit ska göra stålindustrin fossilfri

Publicerad 2019-10-09

Forskningsprojektet HYBRIT, där även KTH medverkar, har fått uppmärksamhet i media runt om i världen i samband med klimatmötet i New York. SSAB var ett av få inbjudna företag som talade i FN för att berätta om hur man tillsammans med LKAB och Vattenfall ska göra den utsläppstunga stålindustrin fossilfri.

Stålindustrin står idag för hela 7 procent av världens CO2-utsläpp. Det beror på att man använder kol för att reducera järnmalm under stålproduktionen. I projektet HYBRIT är målet att byta ut det fossila kolet mot vätgas. På så vis blir restprodukten vatten i stället för koldioxid. Kan man ställa om i en tung industri som stålindustrin skulle det med andra ord avsevärt påverka utsläppen i världen.

Hur utsläppsfri processen som helhet blir beror emellertid dock på hur vätgasen framställs. I dag sker vätgasproduktion ofta med fossil energi.

HYBRIT-projektet startades 2016 av energibolaget Vattenfall, gruvbolaget LKAB och ståljätten SSAB. Två år senare kom KTH (Institutionen för materialvetenskap) med på tåget för att besvara frågor kring stålframställning av vätgasreducerat järn.

Under 2018 påbörjades bygget av en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion i Luleå. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål år 2035. Om det lyckas innebär det att Sveriges koldioxidutsläpp kan minskas med 10 procent.