Till innehåll på sidan

ITM satsar på livslångt lärande

Johanna Strömgren porträtt
Johanna Strömgren har jobbat med uppdragsutbildningar sedan 2011.
Publicerad 2020-10-12

Hej Johanna Strömgren som förestår Leancentrum i Södertälje, du ska från och med i höst lägga en del av din tid på att arbeta med ”livslångt lärande” på ITM-skolan.

Hur kommer det sig att ITM-skolan behöver en ansvarig för detta?

– Anders Johansson är övergripande ansvarig för livslångt lärande på KTH och han har ett uppdrag från rektor att öka vidare- och uppdragsutbildningarna. Om dessa ska öka från 2 till 20 procent behöver vi vara fler som jobbar med detta, även ute på skolorna, så ITM är först ut med att tillsätta en person som jobbar specifikt med livslångt lärande.

Varför passar det här dig?

– Jag har jobbat med uppdragsutbildningar och kompetensutveckling för yrkesverksamma sedan 2011. Min huvudsakliga syssla är just att planera och hålla i kurser, seminarier och nätverk för industri och offentlig sektor på Leancentrum, så det här är mitt område.

Vad är det du ska göra?

– Framför allt måste vi ta reda på vilka kurser vi vill erbjuda. Det handlar om att kartlägga vilka behov som finns i samhället - exempelvis inom industrin.

Därefter måste vi få in kurserna i vårt system. Vi har jättebra strukturer och processer för utbildning och forskning men ska vi satsa stort på vidareutbildningar måste vi hitta rutiner för dessa kurser som inte följer grundutbildningens processer och deadlines.

Även vår framtida bemanning måste ses över för att klara den här snabba omställningen, i dagsläget är det redan hårt tryck på våra lärare.

Vad är den största utmaningen?

– Det finns flera, bland annat de ovan nämnda. En annan är att vara snabba och få bra kvalitet i webbutbildningarna. Men vi har bevisat att vi kan precis det. På Leancentrum satte vi ihop en webbaserad kurs på bara några dagar. Det var en kurs i hållbart ledarskap till framför allt permitterade chefer på Scania. Det blev väldigt uppskattat - 13 tillfällen i Zoom, totalt 20 deltagare. Kursen var gratis och fick fungera som en pilot. Nu kom kursen med till den sena antagningen till KTH i juli, och 150 personer sökte till de 20 platserna. Så vi kan om vi vill, även om det ibland utmanar systemet.

Text: Anna Gullers